Wyżyna Śląska Szlak zielony Grodziec – Czeladź – Siemianowice Śl.

Kategoria: Szlaki turystyczne Wyżyny Śląskiej
Tagi:

Szlak zielony Grodziec – Czeladź – Siemianowice Śl. (odcinek Szlaku 25-lecia PTTK)
Przebieg: Grodziec – Czeladź – Siemianowice Śl.
Szlak zielony prowadzi z Dąbrowy Górniczej Pogorii. Trasa zaczyna się w Grodźcu przy ul. Wolności, skąd skręcamy w prawo, mijając zabudowania folwarczne i położony w parku pałac. Skręcamy w prawo w ul. Osiedlową, potem w lewo w ścieżkę, biegnącą wzdłuż dawnej linii tramwajowej. Na ul. Nowotki w lewo, potem w prawo w ul. Poprzeczną, w lewo w ul. Luksemburg i w prawo alejką przez Park Rozkówka, gdzie znajduje się stadnina koni. Po wyjściu z parku w lewo wzdłuż rozebranej linii kolejowej Wojkowice – Czeladź, po dłuższej chwili w prawo, przekraczamy tory linii Czeladź – Będzin Łagisza, ul. Szpitalną wkraczamy do Czeladzi, mijając kilka domów z miejscowego kamienia. Po dłuższej chwili w lewo w ul. Szkolną i w prawo w ul. 17 Lipca, deptakiem i ul. Orła Białego, potem w prawo w ul. Pieńkowskiego i w lewo dochodzimy na Rynek w Czeladzi, na którego skraju znajduje się ogromny kościół św. Stanisława. Z Rynku wychodzimy ul. Katowicką, przekraczamy kładką główną szosę Bytom – Będzin, przechodzimy koło Urzędu Miasta, przed którym I Komuny Miejskiej. Na głównej szosie w lewo, idziemy nadal ul. Katowicką, po chwili w prawo w alejkę parkową, przekraczamy rzekę Brynicę, którą prowadzi granica historycznego Śląska i Zagłębia, mijamy amfiteatr i skręcamy w lewo w ul. Legionów. Przy zabudowaniach dawnej kopalni Saturn w prawo w ul. Szyb Jana, opuszczamy Czeladź. Po chwili w prawo w drogę leśną, wielkim łukiem omijając wyrobisko kopalniane, przecinamy tory linii Michałkowice – Jęzor i alejką przez Park Pszczelnik dochodzimy do ul. Pszczelnik, gdzie wkraczamy w Siemianowice Śląskie. Skręcamy w lewo, w ul. Stara Szosa, następnie ul. Chopina idziemy przez Park Miejski, gdzie obok pałacu nasza trasa się kończy. Szlak zielony prowadzi dalej do parku w Chorzowie.

Dodaj komentarz