Szlak zielony Ziębice – Dębowiec – Biskupi Las

Kategoria: Szlaki piesze gminy Kamiennik, Szlaki piesze gminy Ziębice, Szlaki piesze Wzgórz Strzelińskich
Tagi:

Szlak zielony Ziębice – Dębowiec – Biskupi Las (9,2 km)
Ziębice – (4,3 km) Dębowiec – (9,2 km) Biskupi Las
Początkowy odcinek szlaku zielonego Ziębice – Grodków – Henryków. Biegnie mocno pofalowanym terenem na północnym skraju Wysoczyzny Ziębickiej. Prowadzi głównie drogami gruntowymi i bitymi z dłuższym odcinkiem asfaltowym. Po drodze kościół w Dębowcu.


Szlak zaczyna się na stacji kolejowej w Ziębicach. Biegnie tędy również szlak czerwony ze Stolca na Gromnik, zaczynają się szlak czarny do Ciepłowodów i żółty do Paczkowa.
Stacja Ziębice położona jest na linii kolejowej Wrocław – Międzylesie, która została zbudowana w latach 1871-75. Odcinek Strzelin – Ziębice powstał w 1872 r., przedłużenie do Barda w 1873 r. Linia została zelektryfikowana na odcinku do Kłodzka w 1991 r. Budynek dworca pochodzi z lat budowy linii.


Ze stacji idziemy razem ze szlakiem czerwonym ścieżką, prowadzącą skrótem do ul. Łąkowej. Skręcamy w lewo i przekraczamy Oławę. Opuszczamy szlak czerwony, wiodący na Gromnik i skręcamy w prawo i lewo w ul. Sienną, przechodzącą w ul. Polną. Docieramy do głównej drogi nr 395 z Wrocławia i Strzelina, gdzie skręcamy w prawo w ul. Wrocławską. Za skrzyżowaniem z szosą nr 385 z Grodkowa skręcamy w lewo, w drogę bitą biegnącą koło stadionu miejskiego.

Droga bita przechodzi w polną, skrętem w prawo omijając widokowe wzgórze docieramy do ul. Kolonia Górnik, gdzie skręcamy w lewo. Idziemy szosą, biegnącą w kierunku Nysy, przez rozrzucone zabudowania kolonii. Podchodzimy doliną na grzbiet wysoczyzny, opuszczając granice Ziębic.

Docieramy do zabudowań Dębowca, po lewej widać wzniesienia Wzgórz Strzelińskich.

Dębowiec wzmiankowany był w 1351 r., w XVI w. należał do von Sebottendorfów, w XVIII w. von Auerspergów, w XIX w. von Schlabrendorfów.

Na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, można tu podejść w prawo do kościoła.
Kościół św. Antoniego pochodzi z 1834 r., jest to skromna budowla o cechach architektury neobarokowej i klasycystycznej z półkolistym szczytem. Wewnątrz tryptyk z 1513 r., przeniesiony z Kamieńca Ząbkowickiego. Obok stoi budynek dawnej szkoły z pocz. XX w.

Idziemy boczną ulicą, na skraju wsi skręcamy w drogę polną w prawo, którą docieramy do Biskupiego Lasu, położonego na pograniczu dawnego ks. ziębickiego i biskupiego ks. nyskiego. Zaczyna się tu utwardzona droga pożarowa nr 37, którą schodzimy do doliny. Skręcamy w prawo w drogę nr 36, prosto odchodzi szlak niebieski, wiodący wokół Biskupiego Lasu.

Pokonujemy grzbiecik i przecinamy dolinę potoku Zdrojek, na skraju lasu znajduje się mały staw. Wkraczamy ponownie do lasu, podchodząc na grzbiecik i skręcamy w lewo, opuszczając drogę bitą. Opuszczamy granice gm. Ziębice i województwa dolnośląskiego, wkraczając na teren gm. Kamiennik i województwa opolskiego. Schodzimy w dół i skręcamy w drogę bitą w prawo, następnie skrótem w lewo do drogi szutrowej. Opuszczamy las, mijamy po lewej szkółkę leśną, przekraczamy Wigańcicki Potok i docieramy do skrzyżowania pod leśnictwem Wilemowice, gdzie nasza trasa się kończy.

Szlak zielony prowadzi dalej do Grodkowa, biegnie tędy szlak czerwony Kamiennik – Nowina, zaczyna się szlak niebieski wokół Biskupiego Lasu.

Dodaj komentarz