Szlak zielony Żelowice – Starzec – Niemcza

Kategoria: Szlaki piesze gminy Kondratowice, Szlaki piesze gminy Niemcza, Szlaki piesze powiatu dzierżoniowskiego, Szlaki piesze powiatu strzelińskiego, Szlaki piesze Wzgórz Niemczańskich
Tagi:

Szlak zielony Żelowice – Starzec – Niemcza
Żelowice – (2,7 km) Strachów – (4,9 km) Starzec (345 m) – (6,8 km) Stasin – (7,8 km) Niemcza
Krótki odcinek nowego szlaku we Wzgórzach Niemczańskich, wyznakowanego w 2013 r. Prowadzi na Starzec (345 m), najwyższą kulminację północnej części Wzgórz Dębowych i przez widokowe okolice Stasina. Szlak został oznakowany przez PTTK Strzelin.


Trasa zaczyna się koło kościoła w Żelowicach. Biegnie tędy żółty szlak Niemcza – Biały Kościół.
Żelowice – wieś w gminie Kondratowice, położona na północnym krańcu Wzgórz Dobrzenieckich. Istniał tu duży kamieniołom bazaltu. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę, wieś wzmiankowano w 1369 r. Wchodziła w skład posiadłości rodzin: von Netz (1765), von Sandrasky (1783), von Mettich (1825, 1840). W 1858 r. Żelowice kupił hr. Rudolf von Stillfried-Rattonitz, który rozbudował pałac a w latach 1860-65 wzniósł neogotycki kościół Podwyższenia Krzyża Św., służący pierwotnie jako kaplica grobowa. Obok powstała szkoła, do której ok. 1880 r. dobudowano łącznik. Kościół posiada kształt pseudobazyliki, w murach znajduje się 20 renesansowych płyt nagrobnych z lat 1553-1618 i 3 detale kamienne z pocz. XIV w. Wewnątrz neogotyckie wyposażenie z drewnianym tryptykiem.


Idziemy aleją przez park, zboczem opadającym do doliny Żelowickiej Strugi. Docieramy do szosy koło dawnego słupa milowego i idziemy w stronę Niemczy. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, wijąca się szosa pokonuje mostem Żelowicką Strugę.

Skręcamy w prawo na boczną drogę do Strachowa. Idziemy doliną, po prawej mijamy malownicze stawy rybne ze smażalnią. Docieramy do skraju wsi Strachów, gdzie skręcamy w prawo w drogę bitą.
Strachów – mała wieś w gminie Kondratowice, położona w dolinie u wschodnich stóp Wzgórz Dębowych. Na zachód od wsi istniało średniowieczne grodzisko, obecna osada powstała późno (wzmiankowana w 1726 r.) i należała do właścicieli dóbr w Żelowicach.

Wspinamy się na boczny grzbiecik Wzgórz Dębowych, po prawej pięknie się prezentuje Tylna Dębowa Góra (334 m), za nami panorama Wzgórz Dobrzenieckich.

Wkraczamy w las, gdzie po chwili osiągamy przełęcz 265 m między Tylną Dębową Górą a Starcem. Skręcamy tu w lewo, z prawej dochodzi czerwony szlak z Łagiewnik. Po lewej mijamy zalane wodą wyrobisko dawnego kamieniołomu.

Wspinamy się bitą drogą leśną, prowadzącą grzbietem Wzgórz Dębowych. Po chwili osiągamy szczyt Starca.
Starzec (345 m) – najwyższe wzniesienie w północnej części Wzgórz Dębowych, zbudowane z łupków łyszczykowych, szarogłazowych, amfibolitów i granodiorytów. Znajduje się tu żyła epidotów w gnejsach.
Z prześwitów widać panoramę Wzgórz Dobrzenieckich i Strzelina z białymi zabudowaniami cukrowni.

Schodzimy lekko w dół, na skraju lasu skręcamy w prawo, szlak czerwony biegnie prosto do Podlesia. Przed nami widok na Wzgórza Szklarskie i Góry Bardzkie. Wkraczamy na teren miasta Niemcza, po lewej mijamy kompleks ciekawych wąwozów.

Osiągamy skraj lasu, gdzie czeka na nas rozległy widok na pofalowane pola, leżącą w dole Niemczę oraz Wzgórza Gumińskie i Góry Sowie za nią. Po lewej widać Góry Złote i Masyw Śnieżnika. Schodzimy odkrytym grzbietem w kierunku dzielnicy Stasin. Po prawej pojawia się widok na Masyw Ślęży.

Docieramy do Stasina, gdzie przechodzimy przez gospodarstwo rolne i skręcamy w prawo.
Stasin – dawna osada folwarczna, obecnie część Niemczy, położona na bocznym grzbiecie Wzgórz Dębowych, biegnącym na zachód od Starca (345 m). Wzmiankowana w 1385 r., początkowo należała do ks. brzeskich, sprzedana została przez Fryderyka II w 1540 r. Stanowiła dobra rycerskie, do których przyłączono przedmieście Niemczy Altstadt. Należała do rodzin: von Prittwitz (1765, 1783), von Aulock (1825, 1840), von Brust (1870). Po 1945 r. w folwarku umieszczono PGR, wznosząc kilka bloków dla pracowników. W 1973 r. Stasin włączono w obręb Niemczy.
Po lewej znajduje się skromny pałac, za którym opuszczamy Stasin.
Pałac w Stasinie wzniesiono jako barokowy w końcu XVIII w., został mocno przebudowany w XIX w. Obok pozostałości parku krajobrazowego z XIX w.


Schodzimy w dół odkrytym grzbietem w kierunku doskonale widocznej Niemczy. Mijamy wyrobisko z odsłonięciem skałek i docieramy do ul. Polnej.

Przekraczamy Ślęzę i tory nieczynnej linii Łagiewniki – Piława Górna. Na wzgórzu na wprost wznosi się renesansowy zamek.

Skręcamy w lewo w ul. Piastowską, mijamy linię dawnych murów obronnych z ok. 1430 r. Brama Dolna, rozebrana w 1849 r. została zrekonstruowana w 1936 r., obok znajduje się rzeźba orła trzymającego herb miasta.

Docieramy do rynku w Niemczy, gdzie kończy się nasza trasa. Szlak zielony prowadzi dalej do Łagiewnik.

Dodaj komentarz