Szlak zielony rowerowy Krzyżanowice – Malin – Pierwoszów

Kategoria: Szlaki rowerowe gminy Wisznia Mała, Szlaki rowerowe Wzgórz Trzebnickich
Tagi:

Szlak zielony rowerowy Krzyżanowice – Malin – Pierwoszów (11,9 km) 

Krzyżanowice – (2,7 km) Psary – (5,2 km) Kryniczno – (7,5 km) Malin – (11,9 km) Pierwoszów
Pierwszy odcinek szlaku wyznakowanego od granic Wrocławia przez Trzebnicę do Żmigrodu. Szlak biegnie południowym przedpolem Wzgórz Trzebnickich, prowadzi przez wsie i tereny rolnicze z większym kompleksem leśnym za Malinem i niewielkimi podjazdami. Nawierzchnia – lokalne szosy asfaltowe i drogi szutrowe. Po drodze kościół w Krynicznie i pałac w Malinie.


Szlak zaczyna się przy moście na Widawie, na granicy Wrocławia i gminy Wisznia Mała. Wjeżdżamy ruchliwą ul. Mostową do Krzyżanowic, za mostem na Rakowskim Potoku po prawej w głębi grodzisko (ul. Starorzeczna).
Krzyżanowice wzmiankowano w 1355 r., zachowały się tu ślady osadnictwa z epoki brązu. W XIX w. podzielona była na sołectwo i królewszczyznę. W 1937 r. hitlerowcy zmienili słowiańską nazwę Kryschanowitz na niemiecką Weidebruck. Przy głównej drodze stara zabudowa zagrodowa, po bokach powojenna zabudowa willowa. Grodzisko ma postać niewielkiego owalnego wzniesienia na którym stoi budynek mieszkalny (miejsce dawnego pałacu) i otoczone jest fosą.
Jedziemy ul. Główną obok pętli autobusowej i skręcamy w lewo w ul. Parkową.


Opuszczamy Krzyżanowice, przejeżdżamy pod wiaduktem drogi ekspresowej S5 Wrocław-Poznań i osiągamy Psary.
Na terenie Psar znaleziono ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Wieś wzmiankowana była w 1345 r. jako Hundern sive psori, później nosiła nazwę Hunern. Była to osada służebna, mieszkańcy zajmowali się hodowlą psów. W 1492 r. Balthasar von Sliwen otrzymał przywilej prowadzenia rynku solnego dla Psar. Ok. 1538 r., mieszkańcy wsi przeszli na protestantyzm, w 1604 r. powstał kościół, przejęty przejściowo przez katolików w latach 1654-1707 (obecnie nieistniejący). Przy skrzyżowaniu dróg funkcjonował królewski urząd celny. Psary mają układ nieregularnej wielodrożnicy i mocno się rozbudowały w związku z sąsiedztwem granic Wrocławia i położeniem wzdłuż drogi nr 5 do Trzebnicy.
Podążamy nadal ul. Parkową, po lewej park z pomnikowym platanem i 2 dębami, do 1945 r. stał tu pałac, zachowały się pozostałości folwarku.

Naprzeciwko niego skręcamy w prawo w nieutwardzoną ul. Rakowską i w lewo w ul. Długą. Jedziemy skrajem Psar, na końcu wsi skręcamy w prawo w szutrową ul. Polną.

Opuszczamy Psary, jedziemy lekkim podjazdem koło ogródków działkowych do przysiółka Gaj wsi Kryniczno (ul. Łąkowa). Po prawej skraj dawnego poligonu, docieramy do głównej części Kryniczna, gdzie skręcamy w prawo w przelotową ul. Spacerową.

Można tu podjechać 600 m w lewo do kościoła św. Stanisława.

Kryniczno wzmiankowane było już w 1155 r. jako najstarsza wieś w gm. Wisznia Mała, pierwotnie pod nazwą Chitindrici, która potem zmieniła się w niemiecką nazwę Kapsdorf. Należało wtedy do kapituły katedralnej we Wrocławiu. Później istniało tu wolne sołectwo, brak było folwarku. Gotycki kościół św. Stanisława wzmiankowano w 1305 r., obecny zbudowano pod koniec XV w., w latach 1913-16 powstały neogotyckie dwie kaplice boczne i prezbiterium. Wyposażenie wnętrza barokowe z pocz. XVIII w.

Opuszczamy Kryniczno, mijamy wiadukt drogi ekspresowej S5 Wrocław-Poznań i dolinę potoku.

Wkraczamy do Malina, po lewej przysiółek Kol. Kalina, podjeżdżamy na niewielki grzbiecik ul. Główną. Po lewej widać rozległy park z pałacem, do których można podjechać brukową ul. Parkową.

Malin wzmiankowano w 1414 r., niemiecka nazwa Mahlen pochodzi od maliny albo małej wsi. W latach 1912-37 znajdował się tu majątek, do którego należał też folwark Riesenthal. Pałac zbudowano w 2. poł. XVIII w. i przebudowano w 2. poł. XIX w., do dzisiaj zachowało się jedno skrzydło. Wokół folwark z obszernym majdanem i rozległy park z bramą, mostkiem na wyspę i pomnikowymi drzewami.

Na głównym skrzyżowaniu opuszczamy szosę, kierującą się do Ligoty Pięknej i bitą ul. Lipową wkraczamy w rozległy Las Malin. Droga przechodzi w szutrową (droga pożarowa nr 60), jedziemy lekko pod górę przez las.

Na jego końcu osiągamy zabudowania Pierwoszowa (przysiółek Małe Siedliczki), gdzie z prawej przychodzi czerwony szlak Trzebnicka Pętla Rowerowa z Siedlca. Jedziemy wzdłuż ogrodzenia fermy drobiu przechodzącą w asfalt ul. Leśną. Na głównym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Wrocławską, w lewo odchodzi czerwony szlak Trzebnicka Pętla Rowerowa do Szewców.
Pierwoszów wzmiankowano z 1352 r. jako Pirwosow, nazwę zgermanizowano później na Pürbischau, północną część wsi zwano Klein-Schwumding bądź Klein-Schwiending, należała ona do folwarku Machnice. Wieś należała pierwotnie do kanoników wrocławskich. Istniał tu dwór z folwarkiem, obecnie miejscowość rozbudowuje się jako zaplecze aglomeracji wrocławskiej. W 2007 r. odnaleziono tu stanowisko rzadkiej rośliny – szafirka miękkolistnego.

Opuszczamy zabudowania wsi, widokowym grzbiecikiem kierujemy się ku nieodległej krawędzi Wzgórz Trzebnickich, po lewej duża kopalnia piasku z otwartą w 2009 r. Karczmą Miłocin z restauracją, noclegami i łowiskiem. Docieramy do stacji kolejowej Pierwoszów, uruchomionej w 2012 r. na zbudowanej w 1886 r., zamkniętej w 1991 r. i reaktywowanej w 2009 r. linii Wrocław Psie Pole – Trzebnica. Tu kończymy trasę, zielony szlak prowadzi dalej do Trzebnicy.

Dodaj komentarz