Szlak zielony Niemcza – Przystronie – Łagiewniki

Kategoria: Szlaki piesze gminy Łagiewniki, Szlaki piesze gminy Niemcza, Szlaki piesze powiatu dzierżoniowskiego, Szlaki piesze Wzgórz Niemczańskich
Tagi:

Szlak zielony Niemcza – Przystronie – Łagiewniki
Niemcza – (2,0 km) Jasin – (4,5 km) Działowa – (8,6 km) Przystronie – (12,7 km) Łagiewniki
Odcinek nowego szlaku we Wzgórzach Niemczańskich, wyznakowanego w 2013 r. Prowadzi przez północną część Wzgórz Gumińskich, Doliną Siedmiu Stawów i zboczem Działowej (284 m). Ostatni fragment z Przystronia już płaski przez pola. Szlak został oznakowany przez PTTK Strzelin.


Trasa zaczyna się na rynku w Niemczy, dokąd szlak zielony biegnie z Żelowic.
Rynek w Niemczy ma kształt wydłużonego prostokąta, otoczony jest kamienicami, większość z nich odbudowano po wielkich pożarach w 1853 i 1859 r. Na środku ustawiono stylizowane rzeźby wojów Chrobrego.


W zachodniej pierzei znajduje się eklektyczny ratusz z 1866 r. Pierwotny renesansowy stał na środku rynku. Przed ratuszem fontanna z 1973 r. proj. F. Stejera z rzeźbami wojów.

W południowo-wschodnim narożniku rynku stoi kościół śś. Piotra i Pawła. Pierwotny z 1295 r., przebudowany w XVI w. W latach ok. 1520-1694 i 1707-1945 w posiadaniu ewangelików. Po pożarze w 1853 r. wzniesiono w latach 1864-65 obecną budowlę neoromańską z wysoką kwadratową wieżą. Wewnątrz barokowe wyposażenie z XVIII w.

Idziemy uliczką biegnącą z północno-zachodniego narożnika rynku, przecinamy linię dawnych murów miejskich z ok. 1430 r. i schodzimy schodkami nad Staw Zamkowy.

Idziemy brzegiem stawu podziwiając znajdujący się na wzgórzu naprzeciwko renesansowy zamek.

Po chwili skręcamy w lewo w kierunku kościoła św. Jerzego.
Kościół cmentarny św. Jerzego z 1612 r., przebudowany w 1769 i 1888 r., powstał na miejscu romańskiego kościoła św. Wojciecha, zburzonego w XV w., zawiera jego relikty. Podobno przejeżdżał tędy orszak wiozący relikwie św. Wojciecha z Gniezna do Pragi w 1039 r. Obok znajduje się cmentarz z barokową kaplicą grobową von Prittwitzów z końca XVIII w.

Docieramy do ul. Gumińskiej, gdzie skręcamy w prawo. Mijamy kilka okazałych zagród kmiecych, na ul. Batalionów Chłopskich skręcamy w lewo (z prawej przychodzi żółty szlak z przystanku autobusowego).

Ulica przechodzi w Osiedle Podmiejskie, zbudowane w latach międzywojennych. Koło hotelu Austeria przecinamy ruchliwą szosę nr 8 Wrocław – Kłodzko i skręcamy w prawo w boczną szosę do Jasina (szlak żółty biegnie prosto do Piławy Dolnej).

Idziemy chwilę wzdłuż drogi nr 8, po czym schodzimy w dół do doliny Piekielnego Potoku. Za potokiem zaczyna się już zabudowa Jasina.

Jasin – niewielka osada, obecnie część Niemczy, położona na zboczu Cierniaka (284 m) we Wzgórzach Gumińskich. Powstała jako kolonia Goli przed 1740 r. i wchodziła w skład tamtejszych dóbr. W okolicy znajduje się łowisko w Dolinie Siedmiu Stawów.


Idziemy przez Jasin lekko pod górę, najpierw brukiem, potem drogą bitą. Za nami pojawia się panorama Niemczy. Jasin się kończy, idziemy drogą polną zboczem Cierniaka (283 m) we Wzgórzach Gumińskich.

Skręcamy w prawo w zarośniętą drogę i schodzimy w dół do malowniczej Doliny Siedmiu Stawów. Przekraczamy brodem potok i skręcamy w lewo opuszczając granice Niemczy.

Idziemy polami lekko pod górę aż dotrzemy do szosy Kietlin – Gola Dzierżoniowska, którą przecinamy.

Podążamy bitą drogą skrajem lasu na zboczu Działowej (284 m). Widać stąd nieodległy renesansowy dwór obronny w Goli Dzierżoniowskiej, który niedawno został pięknie odrestaurowany. Wkraczamy w Czarny Las i gminę Łagiewniki.
Czarny Las stanowi północne zakończenie Wzgórz Gumińskich i posiada dwie kulminacje: południową Działową (284 m) i północną 245 m nad Przystroniem. Zbudowany jest z mylonitów na zachodzie i łupków szarogłazowych na wschodzie.


Idziemy drogą bitą lekko w dół i górę. Na skraju lasu droga bita się kończy, idziemy zarośniętą zarośniętą drogą w stronę szosy Ligota Wielka – Przystronie, gdzie skręcamy w prawo. Towarzyszą nam rozległe widoki na Wzgórza Krzyżowe i Masyw Ślęży, widać też charakterystyczny kościół w Ratajnie. Idziemy szosą przełamującą się przez grzbiecik, po lewej mijamy grodzisko i ruinę wieży widokowej.
Grodzisko zwane niesłusznie Szwedzkim Wałem pochodzi z XI-XIII w. Wieża widokowa powstała prawdopodobnie w XIX/XX w.
Przed nami panorama Przystronia, do którego schodzimy.

Przystronie – wieś w gminie Łagiewniki, położona na północnym skraju Wzgórz Gumińskich. W okolicy odkryto ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych i łużyckiej. Wieś wzmiankowana w 1370 r., stanowiła niewielką posiadłość rycerską. Należała do rodzin: von Prittwitz (1765, 1783), von Nickisch (1825), von Schweinichen (1840), Steinmann (1870). W 1937 r. hitlerowcy zmienili nazwę 'Pristram’ na bardziej niemiecką 'Breitental’. Po 1945 r. w folwarku ulokowano PGR, na wschód od wsi powstało wysypisko śmieci.
Po prawej mijamy pałac, na skrzyżowaniu koło kaplicy mszalnej skręcamy w prawo.
W XVI-XVII w. powstał tu renesansowy dwór, przebudowany ok. 1800 r. na klasycystyczny pałac. Obok znajduje się folwark z XIX w. z oficyną, 2 oborami i budynkami gospodarczymi i niewielki park krajobrazowy.


Idziemy szosą do skraju wsi, gdzie skręcamy w drogę polną w lewo. Teren się wypłaszcza, to znak, że opuszczamy Wzgórza Niemczańskie.

Idziemy dość monotonną drogą polną, koło niewielkiego wzgórza mijamy punkt widokowy na zalew na Krzywuli po lewej.

Przed nami widok na Łagiewniki, do których po chwili docieramy.

Po prawej mijamy dawny folwark cystersów z XIX – pocz. XX w., po lewej rozbudowujące się osiedle domków. Docieramy do ul. Nadrzecznej, która prowadzi nas nad brzeg Krzywuli.

Skręcamy na deptak w lewo, przekraczamy mostkiem potok i docieramy do kościoła MB Częstochowskiej i szosy nr 384 z Dzierżoniowa, gdzie skręcamy w prawo.
Gotycki kościół MB Częstochowskiej z XV w. został przebudowany w XIX/XX w. W latach 1530-1667 i 1707-1945 należał do ewangelików. Kościół nie posiada wieży, wewnątrz barokowa chrzcielnica z XVII w. i chór z k. XIX w. Wokół ciągnie się cmentarz otoczony XV-wiecznym murem. Wejście prowadzi przez potężną bramę z wieżą, nadbudowaną w 2. poł. XIX w. Na cmentarzu kilka kaplic grobowych w tym rodziny Grustów z 1851 r. i kolejna z 1. poł. XIX w. Obok kościoła znajduje się budynek dawnej pastorówki z ok. 1930 r., obecnie przedszkole oraz willa właściciela cukrowni z k. XIX w.

Na głównym skrzyżowaniu z szosą nr 8 Wrocław – Kłodzko nasza trasa się kończy. Szlak zielony biegnie dalej do Jordanowa Śląskiego.

Dodaj komentarz