Szlak rowerowy niebieski (Szlak Odry) Brzeg – Lipki – Oława

Kategoria: Szlaki rowerowe gminy Oława, Szlaki rowerowe gminy Skarbimierz, Szlaki rowerowe miasta Brzeg, Szlaki rowerowe powiatu brzeskiego, Szlaki rowerowe powiatu oławskiego, Szlaki rowerowe Równiny Grodkowskiej

Szlak rowerowy niebieski (Szlak Odry) Brzeg – Lipki – Oława
Brzeg – (3,6 km) Brzezina – (8,0 km) Lipki – (12,8 km) Ścinawa Polska – (15,7 km) Oława
Odcinek rowerowego Szlaku Odry, biegnący wzdłuż rzeki, przez płaskie tereny polno-łąkowe, niewielki las jedynie między Lipkami i Ścinawą Polską. Nawierzchnia głównie asfaltowa, jedynie odcinek Lipki – Ścinawa Polska drogą polną. Po drodze Zamek Piastowski i kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu, XVI-wieczny pomnik budowy drogi w Brzezinie, marina w Ścinawie Polskiej, ciekawy elewator, śluza i zabytkowy cmentarz w Oławie.


Trasa zaczyna się pod Zamkiem Piastowskim w Brzegu, dokąd Szlak Odry biegnie ze Skorogoszczy. Opis Zamku i znajdującego się obok kościoła Podwyższenia Krzyża Św. znajduje się tu.
Jedziemy ul. Oławską, mijamy pl. Bramy Wrocławskiej z pomnikiem Zwycięstwa po lewej i Park Nadodrzański oraz gimnazjum nr 1 po prawej. Ul. Oławska jest fragmentem dawnego traktu do Oławy, biegnącego wzdłuż Odry, którego funkcje przejęła obecna szosa nr 94. Jedziemy przez przedmieście Brzegu o nazwie Rataje. Położona nad Odrą dawna wieś ma charakter ulicówki, po drodze mijamy wiele XIX-wiecznych domów. Docieramy do końca zabudowy, po prawej mijamy niewielki staw, nadodrzańskie łąki i wiklinowe zarośla.


Mijamy strugę, która wyznacza granicę miasta Brzeg, wkraczamy na teren gminy Skarbimierz. W zagajniku po prawej ukryty jest niewiadomego pochodzenia krzyż, po lewej znajdują się niewielkie działki. Jedziemy szosą prowadzącą do wsi Brzezina, która za chwilę wyrasta przed nami.

Brzezina – wieś w gminie Skarbimierz, wzmiankowana w 1227 r. W 1551 r. kupił ją ks. Jerzy II, później stanowiła własność państwową, znajdowało się tu także wolne sołectwo.
Docieramy do zabudowań obok stawu sołeckiego. Na skrzyżowaniu kierujemy się prosto w stronę bardzo ciekawego pomnika budowy drogi z 1584 r.
Pomnik w Brzezinie upamiętnia przebudowę odcinka drogi z Brzegu do Wrocławia, stanowiącej fragment traktu Via Regia. Wykonany jest z dużej płyty granitowej z napisem po niemiecku treści: „W roku 1584 Książęca Mość Jaśnie Wielmożny Książę i Pan Jerzy, drugi tego imienia, książę na Śląsku, Legnicy i Brzegu, tę drogę rozpoczął brukować i ukończył w 15…”. Brak uzupełnienia daty świadczy o tym, że drogę zdążono umocnić tylko do następnej wsi Lipki. Na pomniku znajduje się także orzeł śląski i łacińska sentencja „Inni budują dla nas, my dla potomności, wszystkim nam Chrystus drogę do nieba wymości.”

Jedziemy dalej prosto szosą w kierunku Lipek, mijamy kilka bloków i fermę, wzdłuż drogi po prawej płynie struga Brzezinka. Po chwili osiągamy Lipki.
Lipki – wieś w gminie Skarbimierz, położona przy linii kolejowej Wrocław – Opole. Wzmiankowana w 1303 r., kiedy istniał tu już kościół. Wieś pierwotnie miała kształt owalnicy i położona była przy trakcie Via Regia. W 1551 r. wieś kupił książę brzeski Jerzy II, po 1675 r. znalazła się dobrach cesarskich (później pruskich). W XVIII w. Fryderyk II założył tu hodowlę jedwabników. Położona blisko Odry wieś była niszczona przez częste powodzie (1591, 1593, 1802, 1837, 1903). W 1842 r. doprowadzono linię kolejową, stacja powstała podobno na życzenie późniejszego cesarza Wilhelma I, który chciał polować w okolicznych lasach. W 1913 r. wieś została zelektryfikowana, wybrukowano główną drogę i obsadzoną ją lipami. Na okolicznych łąkach występują chronione gatunki ptaków.
Jedziemy przez wieś brukowaną szosą obsadzoną lipami, aż dotrzemy do kościoła.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwotny wzmiankowany w 1303 r., kolejny z 1669 r. uległ zniszczeniu. Obecny, współczesny powstał po 2000 r., ze starej budowli pozostał tylko mur z bramą.


Jedziemy nadal brukowaną szosą przez Lipki, po prawej mijamy zabytkowy dom nr 91 z poł. XIX w.

Na końcu wsi droga przechodzi w polną, po prawej znajdują się nadodrzańskie łąki.

Docieramy do lasu, gdzie wkraczamy na teren gminy Oława i województwa dolnośląskiego. Jedziemy wzdłuż ściany lasu łęgowego (po prawej), w niewielkim zagajniku po lewej znajdują się zarysy fundamentów jakiejś budowli. W tym miejscu szlak nie jest do końca oznakowany, na drzewach widać tylko białe prostokąty bez symbolu szlaku. Opuszczamy las, jedziemy drogą polną obsadzoną ciekawą drzewami. Docieramy do szosy z pobliskiej Ścinawy, gdzie kierujemy się na wprost. Przekraczamy Psarski Potok i osiągamy Ścinawę Polską.

Ścinawa Polska – wieś w gminie Oława, położona nad Odrą. Wzmiankowana w 1291 r. (niektóre źródła podają 1203 r.) Jej oryginalna nazwa Polnisch Steine świadczy o zamieszkiwaniu przez ludność polską, na pocz. XX w. została zmieniona na Odersteine.
Jedziemy przez wieś szosą, dwa razy skręcającą pod kątem 90 stopni.

Docieramy nad brzeg Odry, rozdzielającej się na główny bieg, Kanał Młyński i Kanał do Śluzy. Znajduje się tu przystań wodna Marina Oława z Tawerną Kapitańską. W sezonie można stąd popłynąć statkiem do Brzegu.

Jedziemy dalej przez wieś, mijamy szkołę i kaplicę św. Jana Chrzciciela, za którą znajduje się już Oława.
Kaplica mszalna śś. Jana Chrzciciela i Andrzeja Świerada powstała w latach 1986-89. Znajduje się tu tablica kamienna, poświęcona przez Jana Pawła II podczas mszy we Wrocławiu w 1983 r.

Jedziemy szeroką ul. Portową przez tereny przemysłowe, po prawej mijamy kompleks charakterystycznych wysokich elewatorów, do których biegła niegdyś bocznica kolejowa.

Ulica biegnie wzdłuż kanału, biegnącego przez Śluzę Oława II, którą mijamy na początku ul. Zwierzynieckiej. Za śluzą, na odrzańskiej wyspie znajduje się dawna wieś Zwierzyniec Duży.
Śluza Oława II położona jest na przekopanym skracającym Kanale Oława i posiada wymiary 187,0 x 9,6 m, przy spadzie wynoszącym 4,37 m. Zbudowana została w latach 20. XX w. Nad głową dolną przerzucony jest most o prześwicie 3,72 m.

Jedziemy ul. Zwierzyniecką, po lewej mijamy zabytkowy cmentarz komunalny z licznymi nagrobkami i mauzoleami z XIX – początku XX w. W jego południowej części znajduje się cmentarz Armii Radzieckiej z pomnikiem.

Na skrzyżowaniu z ul. Rybacką skręcamy ostro w prawo, mijamy szkołę podstawową nr 2 i tereny przemysłowe. Docieramy nad brzeg Odry, koło mostu przy szosie Oława – Bierutów kończy się ten odcinek trasy.
Stalowy most na Odrze zbudowano w 1898 r., został zniszczony w 1945 r. i odbudowany w obecnej formie. Przy wjeździe na most znajduje się pomnik powodzi 1997 r.

Szlak Odry biegnie dalej do Siechnic.

Dodaj komentarz