Szlak czerwony rowerowy Gola Wielka – Goszcz – Droździęcin

Kategoria: Szlaki rowerowe gminy Twardogóra, Szlaki rowerowe powiatu oleśnickiego, Szlaki rowerowe Wzgórz Twardogórskich
Tagi:

Szlak czerwony rowerowy Gola Wielka – Goszcz – Droździęcin
Gola Wielka – (8,5 km) Goszcz – (10,6 km) Drągów – (11,8 km) Zakrzów – (13,3 km) Droździęcin
Odcinek czerwonego szlaku rowerowego wokół Twardogóry, biegnącego pograniczem Wzgórz Twardogórskich i Doliny Baryczy. Trasa w pierwszej części prowadzi drogami gruntowymi przez zalesione Wzgórza Twardogórskie, w drugiej części drogami bitymi i szosami asfaltowymi, lekko pofalowanym północnym skłonem wzgórz. Po drodze można zobaczyć zespół pałacowy w Goszczu.


Trasa zaczyna się w Goli Wielkiej (gm. Twardogóra), dokąd czerwony szlak rowerowy prowadzi z Twardogóry przez Chełstów. Jedziemy szutrową ulicą, razem z zielonym szlakiem rowerowym z Twardogóry przez Moszyce, mijając po lewej Leśnictwo Gola i stadninę i wzgórze 261 m po prawej. Skręcamy w lewo, warto tu podjechać chwilę prosto do dwóch pomnikowych głazów narzutowych.


Jedziemy drogą leśną obok okazałej charakterystycznej lipy. Zaczynamy dłuższy zjazd w dół przez las, koło skupiska okazałych buków skręcamy w lewo i fragmentem drogi bitej jedziemy pod wiadukt linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wielkopolski, zbudowanej w latach 1909-10. Za wiaduktem teren się wypłaszcza, skręcamy w prawo i przez dwa grzbieciki docieramy do usypanego rowu, gdzie skręcamy w lewo i na następnym skrzyżowaniu ponownie w lewo.

Docieramy do użytku ekologicznego i obszaru Natura 2000 Leśne Stawki koło Goszcza i nad brzeg jednego ze stawów. W stawach przeprowadzana jest reintrodukcja żółwia błotnego. Skręcamy w prawo i po chwili w lewo, po czym docieramy do kolejnych dwóch stawów, położonych po lewej stronie.

Opuszczamy las i osiągamy przysiółek Troska, należący do wsi Goszcz. Jedziemy bitą ul. Leśną i skręcamy w lewo w las.

Mijamy mały staw i skręcamy w prawo, docierając do dawnego parku pałacowego. Koło kolejnego stawu znajduje się duże miejsce odpoczynku, obok stoją ruiny pawilonu ogrodowego.
Goszcz – wieś w gminie Twardogóra, położona przy szosie nr 448 do Milicza. W okolicy znaleziono trzy toporki z okresu neolitu. Wieś wzmiankowana jako własność biskupa wrocławskiego w bulli papieża Hadriana IV w 1155 r. Od XVI w. własność książęca, później stanowiła własność rodziny von Borschnitz a od 1605 r. hr. Abrahama von Dohna, który przyłączył ją do sycowskiego wolnego państwa stanowego. W 1686 r. Goszcz otrzymał przejściowo
prawa miejskie i herb. W 1727 r. przeszedł na własność von Reichenbachów, którzy zbudowali pałac, sprowadzili kolonistów z Czech i Niemiec, zbudowali 3 czerpalnie papieru, manufakturę jedwabniczą, wytwórnię powozów, browar i gorzelnię. Goszcz stanowiła własność Reichenbachów do 1945 r.


Jedziemy w kierunku zespołu pałacowego, mijamy po prawej rozległy zrujnowany pałac i opuszczony kościół dworski.
Pierwotny pałac z lat 1730-1740 wzniesiony został przez Reichenbachów na miejscu zamku z XII w. i zniszczony w pożarze w 1749 roku. Obecna budowla pochodzi z lat 1749-1755, zbudowana jest na planie podkowy z łącznikami przechodzącymi w oficyny i budynki gospodarskie. Od północy przylega majdan otoczony domami służby dworskiej i murem z trzema bramami. Pałac spłonął w 1947 r. i od tej pory znajduje się w ruinie. Wokół rozciąga się rozległy park ze stawem, założonym w 1830 r., zachowały się resztki ozdobnego ogrodu, alei grabowych, pojedyncze dęby i ruiny pawilonu ogrodowego.


Późnobarokowy kościół dworski wzniesiony został przez ewangelików w latach 1743-1749. Świątynia posiada mansardowy dach z powiekami i wieżę z drewnianym hełmem cebulastym. Znajdowały się tu sarkofagi (obecnie zniszczone): późnobarokowy Fryderyki Charlotty hr. von Schönaich-Carolath (zm. 1741) i rokokowy Henryka Leopolda von Reichenbach (zm. 1775). Kościół był niegdyś połączony z pałacem za pośrednictwem oranżerii.

Docieramy do szosy nr 448 Twardogóra – Milicz, gdzie skręcamy w prawo, w lewo odchodzi zielony szlak rowerowy do Twardogóry. Jedziemy przez ul. Rynek w Goszczu.

Warto skręcić w prawo w ul. Sycowską i podjechać do kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Późnobarokowy kościół z elementami klasycystycznymi pochodzi z lat 1754–1779. Jednonawowa świątynia posiada wyodrębnione prezbiterium zamknięte półkoliście i trzykondygnacyjną wieżę.

Rynek przechodzi w ul. Milicką.

Skręcamy w prawo w ul. Ogrodową, opuszczając szosę nr 448. Mijamy po lewej krzyż przydrożny.

Droga przechodzi w bitą, opuszczamy Goszcz, kierując się przez pola do Drągowa. Po prawej widać dużą fabrykę mebli Bodzio. Przekraczamy strugę i podjeżdżamy na grzbiecik, na którym położona jest wieś Drągów.

Koło krzyża przydrożnego skręcamy w ulicę w lewo. Koło kapliczki prawdopodobnie przerobionej z dawnego pomnika poległych w 1. wojnie światowej docieramy do szosy z Goszcza, gdzie skręcamy w prawo.

Jedziemy szosą lekko w dół, skłonem Wzgórz Twardogórskich, opadających do Doliny Baryczy.

Mijamy przysiółek Zakrzów ze współczesną kapliczką, stojącą obok dawnego zajazdu (nr 9) i krzyżem przydrożnym. Osada wzmiankowana była w XVII w., na pocz. XX w. istniał tu młyn.

Poruszamy się granicą Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy po lewej.

Docieramy do wsi Droździęcin, gdzie na skrzyżowaniu z szosą z Domasławic kończy się ten etap trasy. Czerwony szlak rowerowy prowadzi dalej do Twardogóry.

Dodaj komentarz