Szlak czarny Ginawa – Mielenko Drawskie – Gudowo (Szlak Grodzisk)

Kategoria: Szlaki piesze gminy Drawsko Pomorskie, Szlaki piesze powiatu drawskiego
Tagi:

Szlak czarny Ginawa – Mielenko Drawskie – Gudowo (Szlak Grodzisk)
Ginawa – (4,6 km) Ziemsko – (10,2 km) Oleszno – (13,5 km) Dzikowo – (15,3 km) Mielenko Drawskie – (19,6 km) Gudowo
Część nowego okrężnego szlaku wokół Drawska Pomorskiego, wyznakowanego w 2013 r. Czarny szlak pozwala odwiedzić rozsiane w okolicy Drawska Pomorskiego grodziska, do których prowadzą dojściowe szlaki żółte. Na odcinku Ginawa – Dzikowo trasa biegnie przez lasy północnym skrajem poligonu drawskiego. Nawierzchnia głównie asfaltowa z odcinkami dróg gruntowych.


Trasa zaczyna się na skrzyżowaniu w Ginawie (gm. Węgorzyno), dokąd szlak czarny biegnie z Drawska Pomorskiego przez Zagozd. Idziemy główną szosą nr 20 Stargard Szczeciński – Drawsko Pomorskie, z której skręcamy w prawo w polną drogę, obsadzoną szpalerem drzew. Wkraczamy w las, na skrzyżowaniu droga przechodzi w bitą. Przekraczamy granicę gminy Ińsko, docieramy do leśnej drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w prawo.


Mijamy kilka ciekawych drzew m.in. pochyłą sosnę. Wkraczamy na teren gminy Drawsko Pomorskie, po prawej las się kończy, przechodząc w Studnickie Łąki, po lewej możemy wypatrzyć nikłe pozostałości nasypów kolejki wąskotorowej Ińsko – Drawsko Pomorskie.

Docieramy do wsi Ziemsko z parkiem dworskim i resztką folwarku. Możemy tu odpocząć na urządzonym miejscu postoju, ładnie stąd się prezentuje utworzony na Łąkach Studnickich zbiornik wodny i położone za nim wzgórza.
Park w Ziemsku powstał w XVIII/XIX w. w stylu angielskim. W poł. XIX w. wzbogacił się o drzewa i krzewy ozdobne. Pod k. XIX w. obszar pobliskich podmokłych Łąk Studnickich osuszono i zmeliorowano. Odwadniała je rzeka Ostrowitnica. Po 1990 r. wskutek likwidacji miejscowego PGR-u zaniechano konserwacji urządzeń melioracyjnych. Część terenu Łąk Studnickich zalesiono, w centrum ich obszaru w 1996 r. utworzono niewielki zbiornik wodny o pow. ok. 20 ha, co powstrzymało proces degradacji torfowisk. Panoramę Łąk Studnickich można podziwiać z wieży widokowej, do której prowadzi z parku ścieżka dydaktyczna.

Na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w stronę Oleszna. Opuszczamy Ziemsko, idziemy szosą prowadzącą przez obszar poligonu drawskiego, liczne znaki informują o zakazie zejścia z szosy. Mijamy wlot drogi do nieczynnego Lotniska Wojskowego Ziemsko i małą rynnę, uchodzącą do Jez. Bucierz Duży. Na skrzyżowaniu z szosą z Konotopu skręcamy w lewo.

Docieramy do nieczynnego amfiteatru wojskowego, malowniczo położonego w obniżeniu terenu. Został on zbudowany w latach 1987-88 przez żołnierzy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, o czym świadczy pamiątkowa tablica. Idziemy dalej szosą mijając po prawej wieś Oleszno, gdzie mieści się siedziba komendy poligonu drawskiego. Po lewej widzimy strzelnicę wojskową. Na końcu Oleszna w lewo odchodzi żółty szlak dojściowy do położonego 300 m dalej grodziska.
Położone między Jez. Wielkie Czaple i Małe Krężno grodzisko pierścieniowate pochodzi z IX-XIV w. Otoczone jest wałem o wys. 2 m i fosą.

Schodzimy w dół i przecinamy strugę łączącą Jez. Małe Krężno i Bucierz Duży, w lewo odchodzi szosa do Drawska Pomorskiego. Idziemy brzegiem Jez. Bucierz Duży, po czym podchodzimy pod górę.

W prawo odchodzi Droga Słowińska, uczęszczana przez czołgi, o czym informuje stosowny znak drogowy. Prowadzi ona na pas taktyczny Bucierz, gdzie odbywają się główne ćwiczenia i manewry. Skręcamy w lewo w drogę leśną, która prowadzi nas w dół na malownicze bagna koło Jez. Słowinko. Potem idziemy falującym terenem, raz w górę, raz w dół, wzdłuż południowego brzegu Jez. Wilże.

Docieramy do leśnej osady Dzikowo, po lewej mijamy zabytkową leśniczówkę z kwaterą myśliwską. Osiągamy szosę nr 175 Kalisz Pomorski – Drawsko Pomorskie, gdzie skręcamy w lewo. Przekraczamy strugę Wilżnica, łączącą Jez. Wilże i Lubie i skręcamy w bitą drogę w lewo. Po lewej mijamy kolejne grodzisko, pochodzące ze wczesnego średniowiecza (VIII-XII w.). Opuszczamy las, idziemy lekko pofalowanym terenem wśród rozrzuconych zabudowań.

Po chwili osiągamy Mielenko Drawskie.
Mielenko Drawskie – wieś wzmiankowana w dokumencie ks. wołogoskiego Warcisława III jako własność premonstratensów z Białobuku koło Trzebiatowa. W 1320 r. przeszła na własność augustianek z Pyrzyc, w 1496 r. rodziny Goltzów, a ok. 1800 r. Brokhauzenów.
Droga przechodzi w bruk, po lewej mijamy pałac.
Pałac z 1920 r., posiada wieżę zwieńczoną hełmem cebulasto – ostrosłupowym. Obecnie siedziba Ośrodka Szkolno-Wychowawczego OHP. Obok znajduje się park z jedlicą Douglasa, dębem czerwonym, klonem srebrzystym i bukami odmiany purpurowej.
Docieramy do skrzyżowania, gdzie kierujemy się w prawo (z lewej przychodzi zielony szlak z Zajezierza). Obok stoi kościół MB Królowej Polski.
Szachulcowy kościół MB Królowej Polski pochodzi z 1662 r. Powstał na miejscu wcześniejszego, zniszczonego w czasie wojny 30-letniej. Czworoboczna wieża nakryta jest cebulastym hełmem z szalowanym bębnem.

Idziemy ulicą przez wieś, razem ze szlakiem zielonym. Mijamy szkołę i docieramy do skrzyżowania ze znaną nam już drogą nr 175 Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski, którą przecinamy na wprost.

Idziemy lokalną szosą w kierunku Gudowa, po lewej mijamy wyrobiska kopalni kruszyw. Przechodzimy przez niewielki zagajnik i most na Drawie. Wychodzimy na odkryty teren, opuszcza nas szlak zielony, który skręca w prawo nad brzeg Jez. Lubie. Podchodzimy lekko pod górę, po lewej widać wieżę gotyckiego kościoła w Drawsku Pomorskim. Po chwili z prawej ponownie dołącza do nas szlak zielony. Przed nami Gudowo, położone nad brzegiem Jez. Lubie. Schodzimy lekko w dół, mijając ośrodek Relax. Docieramy do głównego skrzyżowania w Gudowie, gdzie kończy się nasza trasa.

Szlak czarny biegnie dalej do Drawska Pomorskiego, zielony do Gronowa. Prowadzi też tędy szlak niebieski z Lubieszewa do Drawska Pomorskiego i zaczyna się żółty szlak dojściowy do grodziska w Gudowie.

Dodaj komentarz