przystronie-palac-1

Przystronie

Wieś w gminie Łagiewniki, położona na północnym skraju Wzgórz Gumińskich. W okolicy odkryto ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych ...
Czytaj Dalej
dzialowa-2

Czarny Las

Północne zakończenie Wzgórz Gumińskich, posiada dwie kulminacje: południową Działową (284 m) i północną 245 m nad Przystroniem. Zbudowany jest z ...
Czytaj Dalej
jasin-2

Jasin

Niewielka osada, obecnie część Niemczy, położona na zboczu Cierniaka (284 m) we Wzgórzach Gumińskich. Powstała jako kolonia Goli przed 1740 ...
Czytaj Dalej
Szlak zielony  Niemcza – Przystronie – Łagiewniki

Szlak zielony Niemcza – Przystronie – Łagiewniki

Szlak zielony Niemcza – Przystronie – Łagiewniki Niemcza – (2,0 km) Jasin – (4,5 km) Działowa – (8,6 km) ...
Czytaj Dalej
stasin-2

Stasin

Dawna osada folwarczna, obecnie część Niemczy, położona na bocznym grzbiecie Wzgórz Dębowych, biegnącym na zachód od Starca (345 m). Wzmiankowana ...
Czytaj Dalej
starzec-przed-2

Starzec (345 m)

Najwyższe wzniesienie w północnej części Wzgórz Dębowych, zbudowane z łupków łyszczykowych, szarogłazowych, amfibolitów i granodiorytów. Znajduje się tu żyła epidotów ...
Czytaj Dalej
strachow-staw-1

Strachów

Mała wieś w gminie Kondratowice, położona w dolinie u wschodnich stóp Wzgórz Dębowych. Na zachód od wsi istniało średniowieczne grodzisko, ...
Czytaj Dalej
zelowice-kosciol-12

Żelowice

Wieś w gminie Kondratowice, położona na północnym krańcu Wzgórz Dobrzenieckich. Istniał tu duży kamieniołom bazaltu. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę, wieś ...
Czytaj Dalej
Szlak zielony Żelowice – Starzec - Niemcza

Szlak zielony Żelowice – Starzec – Niemcza

Szlak zielony Żelowice – Starzec - Niemcza Żelowice – (2,7 km) Strachów – (4,9 km) Starzec (345 m) – (6,8 ...
Czytaj Dalej