Żelowice

Kategoria: Gmina Kondratowice, Wzgórza Niemczańskie


Wieś w gminie Kondratowice, położona na północnym krańcu Wzgórz Dobrzenieckich. Istniał tu duży kamieniołom bazaltu. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę, wieś wzmiankowano w 1369 r. Wchodziła w skład posiadłości rodzin: von Netz (1765), von Sandrasky (1783), von Mettich (1825, 1840). W 1858 r. Żelowice kupił hr. Rudolf von Stillfried-Rattonitz, który rozbudował pałac i wzniósł kościół.

Warto zobaczyć:

Neogotycki kościół Podwyższenia Krzyża Św., służący pierwotnie jako kaplica grobowa. Wzniesiony przez hr. Rudolfa von Stillfried-Rattonitz w latach 1860-65. Obok powstała szkoła, do której ok. 1880 r. dobudowano łącznik. Kościół posiada kształt pseudobazyliki, w murach znajduje się 20 renesansowych płyt nagrobnych z lat 1553-1618 i 3 detale kamienne z pocz. XIV w. Wewnątrz neogotyckie wyposażenie z drewnianym tryptykiem.


Pałac zbudowany jako dwór w poł. XVII w., rozbudowany w XIX/XX w.
Przez Żelowice biegną następujące szlaki piesze:
Szlak żółty Niemcza – Żelowice
Szlak żółty Żelowice – Biały Kościół
Szlak zielony Żelowice – Niemcza

Dodaj komentarz