Miłochów

Miłochów

Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1305 r. Dzieliła się na 3 części, od 1574 r. cała należała do Świdnicy ...
Czytaj Dalej
Pszenno

Pszenno

Wieś w gminie Świdnica, położona przy szosie i towarowej linii kolejowej Wrocław - Świdnica. Wzmiankowana w 1241 r. W latach ...
Czytaj Dalej
Panków

Panków

Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1332 r. Własność von Bocków i von Zeidlitzów ...
Czytaj Dalej
Makowice

Makowice

Wieś w gminie Świdnica. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym z 1283 r. pod nazwą Swenkinfeld. W XIII–XIV ...
Czytaj Dalej
Jakubów

Jakubów

Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1369 r., związana była z sąsiednim Jagodnikiem. Własność von Seidlitzów, von Sommerfeldów i von ...
Czytaj Dalej
Grodziszcze

Grodziszcze

Wieś w gminie Świdnica. Wieś zaliczana jest do najstarszych wsi na Śląsku. W trakcie prowadzonych prac archeologicznych odkryto we wsi ...
Czytaj Dalej
Gogołów

Gogołów

Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1193 r., od poł. XVII w. własność von Hochbergów ...
Czytaj Dalej
Bojanice

Bojanice

Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1305 r. W XVI w. w okolicy działały kopalnie srebra. Podczas wojny 7-letniej 21.07.1762 ...
Czytaj Dalej
Zawiszów

Zawiszów

Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1326 r. Od 1539 r. własność kamery świdnickiej ...
Czytaj Dalej