Makowice

Kategoria: Gmina Świdnica, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Świdnica. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym z 1283 r. pod nazwą Swenkinfeld. W XIII–XIV w. siedziba rodu von Swenkfeld, z którego wywodził się m.in. słynny inkwizytor wrocławski, dominikanin, Jan von Swenkfeld (Schwenckfeld). W 2. poł. XIV w. wieś przeszła w ręce rycerskiego rodu Czettryców. Od XV w. właściciele wsi zmieniali się często, wreszcie w 1840 r. Makowice stały się własnością kupieckiej rodziny Webskych z Głuszycy. W 1870 r. wieś liczyła trzydzieści kilka domów, miała dwa młyny, kościół katolicki i szkołę. Areał gruntów należących do majątku wynosił 1047 mórg.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół św. Katarzyny, wzmiankowany w 1372 r., obecny z pocz. XV w., rozbudowany w 1598 r. i przebudowany w 1712 r. Zbudowany na planie krzyża greckiego. Renesansowy portal z attyką z 1572 r. Wewnątrz gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej i 7 renesansowych płyt nagrobnych z lat 1556-91. Wokół mur z 2. poł. XVI w.
Pałac, pierwotnie renesansowy dwór z pocz. XVII w., przebudowany w 1875 r. przez rodzinę Webskych na pałac w stylu francuskiego neorenesansu. Obok folwark z XIX w., park z XVII-XIX w. i cmentarz rodowy z XIX w.

Dodaj komentarz