Miłochów

Kategoria: Gmina Świdnica, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1305 r. Dzieliła się na 3 części, od 1574 r. cała należała do Świdnicy.

Warto zobaczyć:

Dwór z 1597 r., gruntownie przebudowany w k. XIX w.
Krzyż pojednania na południe od wsi, przy skrzyżowaniu dróg polnych.

Dodaj komentarz