Bojanice

Kategoria: Gmina Świdnica, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Świdnica. Wzmiankowana w 1305 r. W XVI w. w okolicy działały kopalnie srebra. Podczas wojny 7-letniej 21.07.1762 r. doszło tu do bitwy prusko-austriackiej, wygranej przez Prusaków.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Częstochowskiej. Wzmiankowany w 1370 r. Obecny późnogotycki z 1514 r., przebudowany nieznacznie w 1772 r., w 1799 r. wzniesiono zakrystię. Murowany, o ścianach z kamienia, na planie prostokąta, salowy, z prosto zamkniętym prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Kryty dachem dwuspadowym z ośmioboczną sygnaturką z 1520 r. zwieńczoną hełmem. Wewnątrz polichromia z 1702 r., późnobarokowo-klasycystyczne wyposażenie z XVIII-pocz. XIX w. W murze otaczającym kościół granitowy krzyż pojednania, od czoła skarpy kolejny.
Zespół dworski z 2. poł. XIX w. i folwark z pocz. i poł. XIX w.

Dodaj komentarz