Krasków

Krasków

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1250 r. Początkowo należała do klasztoru augustianów we Wrocławiu, od k. XV w. do ...
Czytaj Dalej
Gruszów

Gruszów

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1369 r. W 1393 r. należała do oficera księcia świdnickiego Benescha Chusnika. Podobno przed ...
Czytaj Dalej
Gola Świdnicka

Gola Świdnicka

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1335 r. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1355 r. Wieś należała do klasztoru ...
Czytaj Dalej
Chwałków

Chwałków

Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1150 r. Na południe od wsi istniała wczesnośredniowieczna osada, datowana na VI–VIII w., odkryta ...
Czytaj Dalej
Loading...