Chwałków

Kategoria: Gmina Marcinowice, Masyw Ślęży


Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1150 r. Na południe od wsi istniała wczesnośredniowieczna osada, datowana na VI–VIII w., odkryta w 1966 r. Odkryto tam m.in. pracownię obróbki kamieni żarnowych. Obecna wieś wchodziła w obręb majątku klasztoru augustianów na Ślęży, potem klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. Po sekularyzacji w 1810 r. Chwałków został sprzedany rotmistrzowi dr Hufeland. W 1840 r. wieś posiadali spadkobiercy rotmistrza dr. Hufelanda, ale urząd rentowy w Świdnicy przejął ją za długi. W 1870 r. majątek ziemski należał do Franza Radlera. Wieś rozwijała się szybko, co było to wynikiem rozwoju kamieniołomów w okolicy, doprowadzono do nich bocznicę kolejową ze Strzeblowa. Po 1945 r. stopniowo likwidowano kamieniołom granitu, obecnie część wyrobisk jest opuszczona, a niektóre są zalane wodą.

Warto zobaczyć:

Pałac z ok. poł. XIX w. powstał prawdopodobnie na miejscu dworu z XVII w. Przebudowano go w k. XIX w. Zaprojektowany na rzucie prostokąta, z trzyoosiowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym tympanonem. Nakryty dachem naczółkowym. Wejście przez ganek z filarami podtrzymującymi balkon. Wokół pałacu pozostałości parku z XVIII-XIX/XX w. Park otacza częściowo zachowane ogrodzenie z bramą z 1895 r. Obok zespół budynków gospodarczych, z XIX/XX w.
Kapliczka domkowa z ok. 1880 r.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz