Krasków

Kategoria: Gmina Marcinowice, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1250 r. Początkowo należała do klasztoru augustianów we Wrocławiu, od k. XV w. do von Zedlitzów, od 1848 r. – von Salischów.

Warto zobaczyć:

Zespół pałacowy. Pierwotny zamek z ok. 1350 r. zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej, odbudowany jako pałac. Spłonął w 1. poł. XVIII w., na jego miejscu w 1746 r. powstał pałac, prawdopodobnie wg projektu Fischera von Ehrlacha. Po 1945 r. niszczał aż do 1993 r., kiedy to kupili go Thomas Gamperl i Helmuth Tautscher, którzy odbudowali pałac i urządzili w nim hotel.
Dwukondygnacyjna budowla, nakryta dachami łamanymi z lukarnami i świetlikiem. Elewacja frontowa z portalem wejściowym zwieńczonym kartuszem z napisem „Deo Familiae Posterisque Sacratum Hoc extruxit Aedificium David Sigmundus Comes a Zedlitz ad 1746 d 18 Octobris” (Bogu, rodzinie i potomnym ową świątynię wystawił David Sigismund baron von Zedlitz, dnia 18 października 1746 r.). Wewnątrz pozostałości bogatego wystroju. Wokół duży park z pozostałością ogrodu francuskiego, założonego w 1845 r. wg. projektu królewskiego ogrodnika Petera Josepha Lenne. Na osi pałacu ogród wodny z fontanną i sadzawką, z boku ogród różany w dawnej fosie. W parku współczesne rzeźby sfinksów z pracowni J. Furmanka ze Świdnicy. Obok folwark z 2. poł. XVIII w. W pobliżu bramy dom z k. XVIII w., przebudowany w XIX w. oraz budynki gospodarcze z ok. 1820 r.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz