Gola Świdnicka

Kategoria: Gmina Marcinowice, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1335 r. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1355 r. Wieś należała do klasztoru augustianów NMP na Piasku we Wrocławiu. Po kasacie w 1810 r. stała się wsią królewską w zarządzie królewskiego urzędu rent w Świdnicy.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marcina, pierwotny wzmiankowany w 1355 r., obecny późnogotycki z ok. 1500 r., rozbudowany w XIX/XX w. Orientowana budowla z prostokątną nawą i prostokątnym prezbiterium, do którego dobudowano zakrystię. W prezbiterium sklepienie gwiaździste. Wieża, z XIX/XX w., zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Zachował się gotycki portal. Wewnątrz obraz z pocz. XVII w., barokowe figury i obrazy z XVIII w., klasycystyczne ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica oraz część figur z XIX w., organy z 1880 r., neogotycki ołtarz główny z pocz. XX w. Kościół otacza mur z bramką z XVII w., przebudowany w XIX w.
Dwór z ok. 1860 r., połączony z częścią gospodarczą z 1880 r. Dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Zachował się skromny portal pod trójkątnym naczółkiem. Obok częściowo zachowany mur z bramą z pocz. XX w.
Folwark z lat 1880-90 z budynkiem dawnej gorzelni.
Krzyż pojednania w kształcie krzyża maltańskiego przy szosie do Kraskowa.
Kapliczka z ok. 1800 r. przy drodze do Strzelec.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz