Zarzyca

Kategoria: Gmina Kondratowice, Wzgórza Niemczańskie

Mała wieś w gminie Kondratowice, we Wzgórzach Lipowych. Osadnictwo istnieje tu ciągle od okresu neolitu. Wieś powstała przed 1300 r. jako owalnica. W XVIII-XIX w. własność von Burgsdorfów.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Andrzeja Boboli z 1612 r., przebudowany w XIX w., wewnątrz rokokowe wyposażenie.

Dwór z II poł. XVIII w., przebudowany w pocz. XX w.

Dodaj komentarz