Tarnów

Kategoria: Gmina Ząbkowice Śląskie, Wzgórza Niemczańskie


Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w pobliżu szosy Wrocław – Kłodzko. Wzmiankowana w 1202 r., dzieliła się na kilka części, mających różnych właścicieli. Po wojnie 30-letniej własność ks. von Auersperga, w XIX w. część majątku von Schlabrendorfów ze Stolca.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marii Magdaleny, pierwotnie barokowa kaplica z 1687 r., rozbudowany w 1756 i 1863-64 r., kiedy dostawiono neogotycką wieżę. Wewnątrz rokokowe i klasycystyczne wyposażenie: ołtarz główny z 1756 r., prospekt organowy z 2. poł. XVIII w., ołtarze boczne i ambona z k. XVIII w., chrzcielnica z pocz. XIX w. Wokół stary cmentarz z nagrobkami z XIX w.
Zespół dworski z parkiem z XIX w.
Kolumna maryjna z 1762 r.

Dodaj komentarz