Stoszów

Kategoria: Gmina Łagiewniki, Wzgórza Niemczańskie


Wieś w gminie Łagiewniki. Wzmiankowana w 1349 r. Należała do rodzin von Prittwitz i von Sandreczky.

Warto zobaczyć:

Kościół Trójcy Św., pierwotny gotycki wzmiankowany w 1376 r., obecny z 2. poł. XVI w., przebudowany na pocz. XIX w. i w 1894 r. Na ścianach zespół renesansowych płyt nagrobnych z XVI/XVII w. Wewnątrz gotycka Pieta z ok. 1430 r., barokowy ołtarz z XVIII w. z figurą MB z 1714 r., ambona z ok. 1770 r., chrzcielnica z ok. 1750 r., prospekt organowy z XVIII w. z organami z 1893 r., figura św. Jana Nepomucena z ok. 1720 r., obrazy z XVIII-XIX w., neobarokowy ołtarz boczny z 2. poł. XIX w. Wokół mur z XVI w., przebudowany w XIX w.
Renesansowy dwór z XVI w., przebudowany w XVIII i XIX/XX w. Portal z kartuszami herbowymi, wokół pozostałości fosy z mostem z XVIII w. Obok folwark z k. XIX w.

Dodaj komentarz