Rezerwat Muszkowicki Las Bukowy

Kategoria: Gmina Ciepłowody, Wzgórza Niemczańskie


Rezerwat leśno-florystyczny utworzony w 1966 r. na pow. 16,43 ha, zajmuje południowo-wschodni skraj Bukowego Lasu i południowe zbocze doliny Zamecznego Potoku. Rośnie tu las bukowy o charakterze zbliżonym do naturalnego i grąd dębowo-grabowy o bogatym runie. Znajdują się tu 4 zespołu kurhanów (prawie 30 sztuk), pochodzące z okresu od neolitu po wczesne średniowiecze. Występują tu rzadkie gatunki roślin (skrzyp olbrzymi, śnieżyca wiosenna, gajowiec żółty, marzanka wonna, groszek wiosenny, jaskier kosmaty, czworolist pospolity, wilczomlecz kątowaty, kokoryczka wielokwiatowa, czerniec gronkowy, dąbrówka rozłogowa, bniec czerwony, przetacznik górski, izgrzyca przyziemna, zerwa kłosowa, tojeść rozesłana, kościenica wodna) i bogata fauna bezkręgowców (ślimak karpacki, osiągający tu swój północny zasięg i zagrożony wyginięciem ślimak obrzeżony).

Dodaj komentarz