Ratajno

Kategoria: Gmina Łagiewniki, Wzgórza Niemczańskie


Wieś w gminie Łagiewniki, położona przy szosie Łagiewniki – Dzierżoniów. Dzieliła się na dwie części, dolna leżała w Ks. Świdnickim (potem powiecie dzierżoniowskim), górna w Ks. Brzeskim (potem powiecie niemczańskim). Należała do rodzin von Seidliz i von Sandreczky. W 1. poł. XIX w. eksploatowano tu węgiel kamienny.

Warto zobaczyć:

Eklektyczny kościół poewangelicki św. Antoniego z lat 1848-49, łączący elementy neobaroku i neoklasycyzmu. Wewnątrz późnoklasycystyczne wyposażenie z pocz. XIX w. i późnobarokowa figura MB z XVIII w.
Dwór (nr 21) z pocz. XIX w., przebudowany na pocz. XX w. Obok folwark z XIX w.

Dodaj komentarz