Radzików

Kategoria: Gmina Łagiewniki, Wzgórza Niemczańskie


Wieś w gminie Łagiewniki, położona przy szosie Wrocław – Kłodzko. Wzmiankowana w 1366 r. Znaleziono tu monety z ok. 1000 r. Stanowiła własność rodzin von Seniz i von Schickfuss.

Warto zobaczyć:

Kościół śś. Piotra i Pawła powstał przed 1333 r., rozbudowany ok. 1600 r. (kaplica boczna), przebudowany w XVIII w. Zachował się późnorenesansowy portal z ok. 1600 r. Wewnątrz renesansowo-barokowe obrazy z XVI/XVII w., barokowy ołtarz z ok. 1730 r., ambona z ok. 1750 r., figury z tego okresu, organy z 1884 r. Na ścianie barokowe epitafium z 1728 r.
Kostnica cmentarna z pocz. XX w.
Ruiny renesansowego dworu rozbudowanego ze starszego ok. 1562 r., zachował portal. Obok folwark z ok. 1890 r.
Szkoła z XIX/XX w.

Dodaj komentarz