Nowe Polaszki

Kategoria: Gmina Stara Kiszewa, Pojezierze Kaszubskie


Wieś w gminie Stara Kiszewa. Wzmiankowana w 1289 r. jako własność rycerza Alberta, potem stanowiła królewszczyznę dzierżawioną szlachcie.

Warto zobaczyć:

Szachulcowy kościół Niepokalanego Serca NMP z 1842 r. Konstrukcji słupowo–ramowej, trójnawowy z transeptem. Wieża zwieńczona hełmem ostrosłupowym z chorągiewką.
Wczesnośredniowieczne grodzisko drewniano-ziemne na półwyspie Jeziora Polaszkowskiego, ok. 2,5 km na północny wschód od wsi.


[mapsmarker marker=”82″]

Dodaj komentarz