Nowe Polaszki

Nowe Polaszki

Wieś w gminie Stara Kiszewa. Wzmiankowana w 1289 r. jako własność rycerza Alberta, potem stanowiła królewszczyznę dzierżawioną szlachcie ...
Czytaj Dalej
Stare Polaszki

Stare Polaszki

Wieś w gminie Stara Kiszewa położona nad Kaczynką ...
Czytaj Dalej
Wilcze Błota

Wilcze Błota

Wieś w gminie Stara Kiszewa położona na pograniczu kaszubsko-kociewskim ...
Czytaj Dalej