Janówek

Kategoria: Gmina Jordanów Śląski, Wzgórza Niemczańskie


Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona na skraju Wzgórz Łagiewnickich, opadający do doliny Olesznej. Odkryto tu ślady osadnictwa z neolitu i epoki brązu (osada, cmentarzysko, toporek z serpentynitu i szczątki ceramiki zaliczanej do grupy janóweckiej). Wieś wzmiankowana w 1414 r., rozwinęła się przy niewielkim folwarku. Jego właścicielami były rodziny: von Poser (1765), von Schikfus (1785, 1825), Stephan (1840, 1870).

Warto zobaczyć:

Dwór, pierwotny z 1. poł. XVI w., obecny z pocz. XX w. Obok folwark z pocz. XX w. i park z XIX/XX w.
Zdewastowany cmentarz rodowy dawnych właścicieli z 2. poł. XIX w.
Dawny młyn z XIX/XX w.

Przez Janówek biegną następujące szlaki piesze:
Szlak zielony Łagiewniki – Jordanów Śląski

Dodaj komentarz