Cierniowa Kopa (384 m)

Kategoria: Gmina Ząbkowice Śląskie, Wzgórza Niemczańskie


Najwyższe wzniesienie Wzgórz Dobrzenieckich, położone na ich południowym skraju. Zbudowane z łupków łyszczykowych. Na skrzyżowaniu dróg na zachód od szczytu rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. Na północno-zachodnim zboczu ma swoje źródło Ślęza, na północnym stoi krzyż kamienny, odnaleziony w 1979 r. Na samym szczycie wyrobisko dawnego kamieniołomu łupków.

Dodaj komentarz