Budzów

Kategoria: Gmina Stoszowice, Wzgórza Niemczańskie


Wieś w gminie Stoszowice, położona przy szosie Ząbkowice Śląskie – Nowa Ruda. Lokowana w 1221 r. przez ks. Henryka I Brodatego jako osada targowa. W 1228 r. darowana klasztorowi cystersów w Henrykowie. W latach 1244-54 zasiedlona przez niemieckich kolonistów. Wieś niszczona podczas wojen husyckich, wojny 30-letniej i przez wojska napoleońskie (1807). W XIX w. ośrodek tkactwa, które upadło wskutek konkurencji fabryk Bielawy i Dzierżoniowa. (za stroną gminy)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Wawrzyńca z XIV w., z dostawioną w XVI w. wieżą, przebudowany w 1682 r., powiększony o zakrystię w 1734 r., kruchtę wschodnią w 1780 r. Jednonawowy, z wieżą od zachodu i prostokątnym prezbiterium. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wyposażenie barokowe i rokokowe: ołtarz i ambona z XVIII w., chrzcielnica z 1792 r., rzeźby i obrazy z XVIII w., organy z 1873 r. W murze cmentarnym cztery kamienne krzyże pojednania. Obok plebania z 1732 r., przebudowana ok. poł. XIX w. i kapliczka domkowa z k. XIX w.

Pałac wzniesiony w latach 1687-1702 przez cystersów z Henrykowa. Barokowy, prostokątny, dwukondygnacjowy, nakryty dachem czterospadowym. Elewacje dzielone pilastrami. Wnętrza parteru zachowały sklepienia kolebkowe z lunetami. W latach 1778-79 kwatera Fryderyka II w czasie wojny o sukcesję bawarską. Po sekularyzacji pałac nabył w 1828 r. Anton Halfter i gruntownie przebudował. Od 1876 r. własność A. Schneidera, od k. XIX w. część majoratu w Piotrowicach rodu Strachwitzów. Obecnie Gimnazjum Publiczne.

Rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Floriana przy dawnych zabudowaniach klasztornych w górnej części wsi.
Pozostałości wiatraka z XIX w. na polach w stronę Żdanowa.

Dodaj komentarz