Bobolice

Kategoria: Gmina Ząbkowice Śląskie, Wzgórza Niemczańskie

Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie i Obniżeniu Ząbkowickim. Do 1945 r. znajdowały się tu 2 wsie, powstałe przed poł. XIII w.: dolna część, Bobolice i górna, Kubice, te drugie podobno zniszczone przez Mongołów w 1241 r. W 1558 r. obie wsie przyjęły reformację. Kubice od poł. XV w. były ośrodkiem kultu maryjnego.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Bolesnej wzmiankowany w 1447 r., obecny gotycki z lat 1495-1501, gruntownie przebudowany na barokowy w latach 1730-1736. Na murze zachował się kartusz z datą 1497. W ołtarzu głównym gotycka figura MB Bolesnej z XV/XVI w., uważana za cudowną.  Reszta wyposażenia barokowa i rokokowa z obrazem „Zdjęcie z Krzyża” F. Schefflera z 1743 r. Obok cmentarz otoczony murem z 1. poł. XVIII w. w którym 4 kaplice wnękowe z tego samego okresu z kartuszami, dekoracjami i inskrypcjami.
Renesansowy dwór z 1615 r.,  przebudowany na barokowy pałac w latach 1696-1697 i w 1888 r., obok pozostałości ogrodu i park krajobrazowy. Pod koniec II wojny światowej w pałacu ukryto zbiory berlińskiego Muzeum Etnograficznego.
Obok pozostałości ogrodu założonego w XVII w. z fontanną i 2 uszkodzonymi posągami. Dalej rozległy park krajobrazowy z XVIII-XIX w. z aleją lipowo-grabową.
Zespół folwarczny z XVIII-XIX w.
Figura św. Floriana z XVIII/XIX w. o cechach ludowego baroku.


Dodaj komentarz