Źródła

Kategoria: Gmina Miękinia, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Miękinia, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, przy szosie Wrocław – Środa Śląska.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół Św. Krzyża zbudowany ok. 1230 r., z kruchtą z XVII w., w XVIII w. rozebrano absydę. Kamienny, jednonawowy, nakryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wokół mur obronny z XVII w. z czterema bastejami w narożach. Wolno stojąca, drewniana dzwonnica z 3. ćw. XVIII w. ze spiżowym dzwonem z poł. XVIII w. Wewnątrz bogate wyposażenie, sakramentarium z 1519 r., manierystyczny ołtarz główny z rzeźbą Ukrzyżowania. Na murach zewnętrznych zespół płyt nagrobnych z 1580 – k. XVII w. i epitafium rodziny von Seydlitz z 1559 r. Wokół kościoła zespół starych nagrobków, niektóre w formie obelisków.
Dwór.

Dodaj komentarz