ZPK Repty

Kategoria: Garb Tarnogórski, Gmina Zbrosławice, Miasto Tarnowskie Góry


Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i Dolina Dramy” znajduje się na terenie Tarnowskich Gór i gminy Zbrosławice. Utworzony uchwałą wojewody śląskiego 11 lipca 2002 r. Obejmuje obszar 475,51 ha, z czego 233,63 ha na terenie Tarnowskich Gór, a 241,88 ha w gminie Zbrosławice.
Park w Reptach założono w XIX w. W latach 1820-1945 właścicielami lasu była rodzina Henckel von Donnersmarck, która stworzyła tutaj park-zwierzyniec przeznaczony do polowań. W 1840 r. zbudowano zameczek myśliwski, a w latach 1893-98 powstał okazały pałac. Cały park otoczono murem z kamienia wapiennego, którego fragmenty znajdują się do dziś. Donnersmarckowie prowadzili również prace adaptacyjne drzewostanu leśnego w park w stylu angielskim. Nasadzono około 10 000 nowych drzew, a teren sztucznie zmodyfikowano poprzez zwiezienie ziemi z okolicznych pól.
Zespół w Reptach to największe na Górnym Śląsku skupisko drzew pomnikowych. Około ⅔ całego lasu to drzewostany, które przekroczyły 100 lat. Przeważają buki, ale występują tam też kasztanowiec zwyczajny, olsza czarna, lipa szerokolistna, wiąz szypułkowy, modrzew polski i drzewa pochodzenia egzotycznego (głównie północnoamerykańskiego). Jest 13 rodzajów paproci w tym 7 chronionych. Na terenie parku występuje dużo owadów (np. chrząszcz biegacz), stosunkowo mało płazów i gadów (spotyka się ropuchy i żaby oraz jaszczurki), a wszechobecne są ptaki (np. gołębie grzywacze, wróblowate). Ssaki na terenie Parku: nietoperze, lis, dzik i inne. Przez Park płaską dolinką płynie rzeka Drama. Brzeg wiosną porasta kokorycz pusta.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Sztolnia Czarnego Pstrąga – 600-metrowy fragment najdłuższej w rejonie Tarnowskich Gór sztolni odwadniającej zw. Głęboką Sztolnią Fryderyka, należącej do założonej w 1784 r. kopalni Fryderyk (niem. Friedrichs-Grube, w późniejszym okresie nazwa została zmieniona na Kościuszko).
Sztolnię rozpoczęto drążyć 21 kwietnia 1821 r. Część podziemną o długości 4568 m drążono jednocześnie z 14 przodków, udostępnionych wykopanymi w linii przebiegu sztolni szybikami. Ostatecznie dla celów wentylacji przodków zgłębiono wzdłuż trasy sztolni 25 szybików (niem. Lichtschächte) i dodatkowo 2 szyby odwadniające, na których zamontowano maszyny parowe o średnicach cylindrów 24 i 40 cali. Budowę sztolni zakończono w lipcu 1834 r. Ujście części podziemnej ujęto klasycystyczną bramą, murowaną z bloków piaskowca. Wody ze sztolni uchodzą do rzeki Dramy.
Sztolnię można zwiedzać od 1957 r. Jest ona jedną z atrakcji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Sztolnia „Czarnego Pstrąga” i podziemia zabytkowej Kopalni Rud Srebronośnych zostały uznane za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 r. Trasa turystyczna znajduje się pomiędzy szybami Ewa (1826) i Sylwester (1828). Podczas wycieczki, która odbywa się łodziami, można obserwować niewielkie, tworzące się współcześnie stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej.
Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”.
(za wikipedią)

Dodaj komentarz