Żelazna

Kategoria: Gmina Dąbrowa, Równina Niemodlińska


Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Nazwa pochodzi od przepływającego tędy strumyka o rdzawym zabarwieniu, zawierającym związki żelaza. Wzmiankowana w 1228 r., kiedy ks. Kazimierz przekazał ją klasztorowi norbertanek w Czarnowąsach. W 1274 r. lokowana na prawie magdeburskim. W 1321 r. miała miejsce wielka powódź. W 1471 r. wieś kupił sołtys karczowski, do majątku klasztornego wróciła w 1613 r. Podobno w XVII w. eksploatowano tu złoża rudy żelaza. W plebiscycie w 1921 r. za Polską głosowało 160 mieszkańców, za Niemcami 325. W 1934 r. hitlerowcy zmienili nazwę Zelasno na Eisenau. W styczniu 1945 r. teren ciężkich walk, podczas których wieś została zniszczona.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja. Pierwotny, murowany z XV w., miał rozmiary 6 x 6 m (dzisiejsze prezbiterium). W 1682 r. dobudowano wieżę, w 1929 r. kościół został znacznie rozbudowany, zachowano jedynie gotyckie prezbiterium. Ponad ołtarzem fresk przedstawiający Matkę Bożą z Synem z XII/XIII w., w prezbiterium sklepienie krzyżowo – kolebkowe. Ołtarz główny z XVIII w., ołtarz boczny prawy z pocz. XVIII w., lewy z 2. poł. XVIII w., barokowa ambona z ok. 1700 r. i chrzcielnica z pocz. XVIII w.
Spichlerz z XVIII/XIX w. (ul. Opolska 30).

Dodaj komentarz