Zebrzydów

Kategoria: Gmina Marcinowice, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1193 r. W latach 60. XX w. w rejonie wsi odkryto grodzisko kultury łużyckiej. W 1209 r. została wymieniona jako posiadłość kanoników regularnych z klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. W 1221 r. została lokowana na prawie niemieckim. Ok. poł. XIII w. istniał kościół. Po kasacie dóbr kościelnych w 1810 r. Zebrzydów stał się wsią królewską.

Warto zobaczyć:

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej, pierwotny wzmiankowany w 1250 r., obecny z pocz. XVI w. Posiada prawie kwadratową nawę oraz węższe prezbiterium przykryte sklepieniem krzyżowo–żebrowym. Nakryty dachami dwuspadowymi, w szczytach znajdują się kamienne krzyże. W prezbiterium zachował się późnogotycki portal. Wewnątrz gotyckie figury Pięknej Madonny z XV w., Matki Boskiej Bolesnej z XVI w. oraz barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII w., późnogotycka chrzcielnica z XVI w., barokowy ołtarz z XVIII w. a także figury i obrazy z tego okresu. W emporze organowej z 1846 r. organy z 1874 r. Epitafia: renesansowe z 1. poł. XVII w. i barokowe z 1798 r. Na cmentarzu kaplica z ok. 1800 r. W murze cmentarnym dwa krzyże pojednania.
Dwór z ok. 1860 r., przebudowany w pocz. XX w. Obok oficyna mieszkalna z ok. 1870 r. i trzy budynki gospodarcze z ok. 1890 r. oraz dawna oficyna z ok. poł. XIX w., przebudowana na pocz. XX w.
Szkoła z pocz. XX w.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz