Zbrosławice

Kategoria: Garb Tarnogórski, Gmina Zbrosławice


Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. Nazwa miejscowości pochodzi od słowiańskiego imienia osobowego Zbrosław złożonego z dwóch członów: Zbro- (borti – „walczyć, zmagać się”) i -sław („sława”). W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Sbroslawitz. W XIX w. właścicielami okolicznych dóbr była rodzina Baildonów z Łubia. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową. W okresie narodowego socjalizmu Niemcy zmienili w 1936 r. historyczną nazwę Broslawitz na całkowice niemiecką nazwę Dramatal-West.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Gotycko-barokowy kościół Wniebowzięcia NMP z poł. XV wieku, rozbudowany przez Jerzego Larysza w latach 1610-20, odbudowany po pożarze z 1909 r. Najstarszą częścią kościoła jest orientowane, gotyckie prezbiterium. Wyposażenie wnętrza z XVII-XVIII w., poza tym figurka Matki Boskiej z XV w. Na cmentarzu neogotycka kaplica grobowa Stockmanów z 1827 r.

Zaniedbany późnobarokowy pałac z 1756 r., wzniesiony prawdopodobnie na miejscu starszego z XVI/XVII w., później przebudowany. Do pałacu od zachodu przylegają dawna powozownia i oficyna. Wokół fragmenty zdewastowanego parku krajobrazowego, z topolą czarną o obw. ok. 5 m. W pobliżu spichlerz z 1. poł. XIX w.
Dawny młyn.
Budynek stacji kolejowej z 1928 r.

Dodaj komentarz