Zawoja

Kategoria: Gmina Zawoja, Pasmo Jałowieckie, Pasmo Policy

Wieś gminna (6200 mieszkańców) w powiecie suskim, położona w Beskidzie Żywieckim w dolinie Skawicy, oddzielającej Pasmo Jałowieckie od Pasma Policy. Jest to największa pod względem obszaru wieś w Polsce, bowiem jej przysiółki porozrzucane są na dużej przestrzeni, aż pod masyw Babiej Góry. Powstała pod koniec XVI w. jako Skawica Górna. W 1646 r. wzmiankowana pod obecną nazwą, która pochodzi od słowa zavoiu, oznaczającego podmokły las nad zakolem rzeki. Wieś należała do dóbr makowskich starostwa lanckorońskiego, po rozbiorach do skarbu austriackiego. W 1839 r. kupił ją hr. Filip Saint-Genois d’Anneacourt, a w 1878 r. Albrecht Habsburg. W 1924 r. zagrożony konfiskatą majątek przekazano Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W XIX w. działała tu kuźnica, wspomagająca hutę w Makowie. W 1928 r. założono Komisję Klimatyczną, a Zawoja stała się letniskiem, wybudowano wtedy wiele pensjonatów.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Klemensa, zbudowany w latach 1757-59, gruntownie przebudowany w 1888 r. Trzynawowy z czterokondygacyjną wieżą. Nad wejściem tabliczka upamiętniająca fundatora przebudowy Albrechta Habsburga. Wyposażenie późnobarokowe z II poł. XVIII w. Obok cmentarz z kaplicą św. Anny z końca XVIII w. Znajduje się tu grób znanego poety Franciszka Siły-Nowickiego (1864-1935).

Dworzec Babiogórski z pocz. XX w., mieściła się w nim stacja turystyczna Towarzystwa Tatrzańskiego

Restauracja Zawojanka, drewniany budynek z 1910 r.

Strona gminy

Widoki z okolic Zawoi

Dodaj komentarz