Zamek Kiszewski

Kategoria: Bory Tucholskie, Gmina Stara Kiszewa


Wieś w gminie Stara Kiszewa, położona nad Wierzycą, przy szosie Kościerzyna – Zblewo. Podobno już w X w. istniał tu gród książąt pomorskich. W 1316 r. teren ten przejęli Krzyżacy, którzy ok. 1350 r. wznieśli tu zamek, otoczony grubym murem i basztą z bramą wjazdową. W latach 1398-1409 zamek rozbudowano, stanowił on ważne ogniwo w systemie obronnym Środkowego Pomorza. W 1454 r. zamek został zdobyty przez wojska miasta Gdańska, zburzono wtedy jego główny człon. W 1459 r. zamek odbili Krzyżacy i utrzymali go do pokoju toruńskiego w 1466 r. Po przejściu w granice Polski na zamku utworzono starostwo niegrodowe zarządzane przez Szorców i Konarskich. W czasie potopu zamek został zniszczony przez Szwedów i potem częściowo odbudowany. Kolejni starostowie wywodzili się z rodzin Działyńskich, Wolskich, Czapskich i Skórzewskich. Ok. 1740 r. starostowie prawdopodobnie przenieśli swoją siedzibę do dworu w Starych Polaszkach. W 1772 r. zamek przeszedł w ręce pruskie i w 1830 r. został wykupiony przez zarządcę Englera, który w 1856 r. wzniósł tu okazały dwór. W folwarku powstały: gorzelnia, tartak i młyn nad Wierzycą. W 1903 r. majątek przeszedł w ręce Reykowskich. Po 1945 r. w dworze mieściła się szkoła rolnicza i klub, został zasiedlony przez lokatorów i uległ dewastacji. Od 1990 r. własność prywatna, od 1997 r. prowadzony jest remont obiektu. Zamek udostępniony jest do zwiedzania.

Warto zobaczyć:

Pozostałości zamku krzyżackiego, zachowały się ruiny trzech gotyckich baszt narożnych z murami obronnymi oraz renesansowa baszta przybramna. Gotycka brama została rozbudowana na początku XVII w., południowa brama uległa rekonstrukcji w XIX w. Pomiędzy bramą i basztą stoi klasycystyczny dwór z 1856 r.
Mała elektrownia wodna na Wierzycy.


[mapsmarker marker=”79″]

Dodaj komentarz