Zamarski

Kategoria: Gmina Hażlach, Pogórze Śląskie
Tagi:

Wieś w gminie Hażlach, położona na północny wschód od Cieszyna. Wzmiankowana w 1223 r. jako jedna z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. Wieś była ulubionym miejscem polowań książąt cieszyńskich. W 1626 r. na tzw. Bachorku rozegrała się bitwa między wojsk cesarskich ze szwedzkimi. W XVII-XVIII w. własność Marklowskich, Tęczyńskich, Wilczków i Trachów, w 1802 r. weszła w obręb Komory Cieszyńskiej. W 1808 r. powstała szkoła ewangelicka, w 1814 r. przejęta przez katolików, uczęszczały do niej dzieci obu wyznań. W latach 1847-48 klęska głodu spowodowała śmierć wielu mieszkańców. We wsi znajdowała się zabytkowa kuźnia, przeniesiona do skansenu w Chorzowie, do dzisiaj używa się tu gwary cieszyńskiej.

Co warto zobaczyć w Zamarskach

Drewniany kościół św. Rocha. Pierwotny wzmiankowany w XIII w., spalony w 1585 r. i odbudowany jako wieża dzwonnicza (zachowana do dzisiaj). Od XVI w. do 1654 r. w posiadaniu ewangelików. W 1731 r. do wieży dobudowano obecny kościół z fundacji hr. Henryka Fryderyka Wilczka. Jest to najstarszy drewniany kościół na polskim Śląsku Cieszyńskim. Kościół posiada konstrukcję zrębową z prostokątną nawą, niższym prezbiterium i przylegającą doń zakrystią. Dwuspadowy dach kryty gontem. Wieża konstrukcji izbicowej posiada stożkowaty dach, otoczona jest sobotami. Wewnątrz ołtarze barokowe z lat 1730-40, przeniesione z kościoła szpitalnego w Cieszynie. W lewym ołtarzu bocznym rzeźba św. Jana Nepomucena, nad nią pelikan karmiący młode. W prawym ołtarzu bocznym rzeźba Nauczanie Marii przez św. Annę. Ambona rokokowa z XVIII w. z rzeźbą Mojżesza, późnogotycka rzeźba Chrystusa Frasobliwego z 1. poł. XVI w. rzeźby śś. Katarzyny i Barbary z XVII w., Pieta z XVII w.
Kościół ewangelicki z 1892 r.

Dodaj komentarz