Wysocko Wielkie

Kategoria: Gmina Ostrów Wlkp., Wysoczyzna Kaliska


Wieś w gminie Ostrów Wlkp. Teren osadnictwa z II okresu brązów (1500-1200 r. p.n.e.). Odkryto tu cmentarzysko kurhanów z tego okresu. Wysocko Wielkie jest jedną z najstarszych miejscowości regionu. Już w 1298 r. istniał tu kościół i parafia Visoczko. Gniazdo rodu Szembeków, którego przedstawicielami byli m.in. malarz Stanisław Szembek oraz działacz społeczny i narodowościowy Bogdan Szembek. W 1932 r. urodził się w Wysocku Kazimierz Działocha, profesor prawa, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Warto zobaczyć:

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, późnogotycki, prawdopodobnie z początku XVI wieku, powiększany w 1684 r. Położony na jednym z najwyższych wzgórz w okolicy. Na szczycie tego wzgórza postawiono w końcu XIX wieku arkadową dzwonnicę. W ścianach świątyni znajdują się otwory po rozniecaniu przez mieszkańców drewnianymi świdrami ognia w Wielką Sobotę, który przeniesiony do domowych palenisk miał przynieść szczęście i dostatek. Wyposażenie kościoła jest późnobarokowe, z XVIII wieku. W prezbiterium znajdują się dwa obrazy Stanisława Szembeka. Rodzina Szembeków związana jest z kościołem także poprzez granitowe epitafium rodziny Szembeków oraz grób Stanisława Szembeka w podziemiach. Mieszkał on tu i pracował od 1879 r. Na wyposażeniu także: w ołtarzu głównym krucyfiks z XVII wieku, rzeźby, ołtarze boczne, cztery, późnobarokowe, z XVIII wieku, nad chórem organowym krucyfiks barokowy i głowa rogacza. Przy kościele znajduje się plebania z I połowy XIX wieku, kryta dachem naczółkowym.
Dwór Szembeków, z 1850 r., rozbudowywany i przebudowywany, oficyna pałacowa z I poł. XIX w., z czterokolumnowym portykiem i czterospadowym dachem, zabudowania folwarczne z XIX w., trzykondygnacyjny spichlerz z I poł. XIX w., park krajobrazowy.
Stara gorzelnia z II poł. XIX w.
Cmentarz z grobami poległych powstańców wielkopolskich i rozstrzelanych żołnierzy Armii Krajowej.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz