Wrocław – ul. Wita Stwosza

Kategoria: Stare Miasto

Warto zobaczyć:


Nr 12 – dawny pałac ks. von Hohenlohe-Ingelfingen, przebudowany ok. 1800 r. w stylu klasycystycznym na bank królewski, najwyższa kondygnacja z 1924 r. Na elewacji przedstawienia antycznych bóstw (Mars, Nike, Wenus, Atena) i alegorii (Pokój, Geografia, Muzyka, Prawo).

Nr 15 – kamienica z XIV w., przebudowana w XVI, XVIII w. i 1879 r.
Nr 16 – kamienica gotycko-renesansowa, przebudowana w 1810 r., prawdopodobnie wg projektu C.F. Langhansa dla kupca i handlarza win F. Friesnera, o czym świadczą przedstawienia Bachusa i Hermesa na elewacji.
Nr 22/23 – neoromański Hotel Lothus, dawny hotel Deutsches Haus, zbudowany w latach 1903-05 wg projektu R. Ramma i M. Dauma, we wnęce stała niegdyś figura Krzyżaka.
Nr 31/32 – Galeria BWA, dawny pałac Hatzfeldtów z lat 1764-75 wg projektu I. Canevale i C.G. Langhansa w stylu francuskiego neoklasycyzmu. Pałac uszkodzony w 1945 r. został w większości rozebrany, zachowały się: portyk balkonowy, westybul i kaplica.
Nr 33-35 bank PKO BP, dawna siedziba Śląskiego Związku Bankowego z lat 1898-1922.

[mapsmarker marker=”41″]

Dodaj komentarz