Wrocław – ul. Kurzy Targ

Kategoria: Stare Miasto

Warto zobaczyć:


Nr 2 – Kamienica pod Złotą Marią z 2. poł. XIV w., przebudowana w XV/XVI w. i po 1886 r. W czasie remontu w 2001 r. odsłonięto relikty XIV-wiecznej dekoracji ceglanej, we wnęce gotycka figura Madonny.

Nr 3 – z XVI/XVII w.
Nr 4 – Kamienica pod Złotym Orłem z 2. poł. XIV w., przebudowana w 1554 r., przez wieki znajdowała się tu siedziba apteki. Na fasadzie XVIII-wieczna inskrypcja aptekarza ze złotym orłem.
Nr 5 – z XV w. (gotycki portal z datą 1481), przebudowana po 1700 r. i odbudowana ze zniszczeń wojennych w latach 1998-99.
Południową pierzeję ulicy zajmuje secesyjny Dom Handlowy Feniks, dawny Dom Handlowy Braci Barasch, zbudowany wg projektu Georga Schneidera w 1904 r.

[mapsmarker marker=”42″]

Dodaj komentarz