Wrocław – Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Kategoria: Stare Miasto


Muzeum mieści się w dawnym Urzędzie Czeków Pocztowych, zbudowanym na miejscu cmentarza wojskowego w latach 1926–29, wg projektu Lothara Neumanna, w stylu północnoniemieckiego ekspresjonizmu ceglanego. Na elewacji znajdują się płaskorzeźby ze scenami z życia mieszczan, studentów i robotników oraz kartusze pokazujące rozwój poczty od 1590 do 1928 r. Budynek był pierwszym wieżowcem we Wrocławiu. Po wojnie mieściła się tu Wyższa Szkoła Rolnicza oraz Dzielnicowa Rada Narodowa Wrocław-Śródmieście. Obecnie siedziba oddziałów Poczty Polskiej i Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Warto zobaczyć:


Muzeum powstało w 1956 r. i posiada 70 tys. eksponatów oraz 6 wystaw stałych: historia poczty polskiej, szyldy i skrzynki pocztowe, polskie znaczki pocztowe, konne pojazdy pocztowe, telegraf i telefon, radio i telewizja.

[mapsmarker marker=”39″]

Dodaj komentarz