Wrocław – Muzeum Architektury

Kategoria: Stare Miasto


Muzeum Architektury, mieści się w dawnym zespole klasztornym bernardynów. Pierwszy, drewniany kościół powstał tu w 1453 r. z inicjatywy św. Jana Kapistrana, zespół klasztorny zbudowano w latach 1462-1505. Obecną bazylikę wzniesiono w latach 1463-66 i odbudowano po zawaleniu sklepień w 1491 r. W związku z falą reformacji rada miejska zmusiła bernardynów do opuszczenia miasta. W 1522 r. w klasztorze urządzono szpital, kościół w 1544 r. przekazano ewangelikom. Ok. 1702 r. fasada zachodnia otrzymała późnobarokowy szczyt. Zespół klasztorny uległ w 1945 r. zniszczeniu w 60%. Odbudowany został w latach 1947-49 i 1957-67 wg projektu Edmunda Małachowicza. Od 1965 r. mieści się tu Muzeum Architektury.

Warto zobaczyć:


Kościół posiada typ bazylikowy, nawy nakryte są sklepieniami gwiaździstymi. Klasztor ma kształt czworoboku z wirydarzami i krużgankami oraz drugim dziedzińcem. Muzeum, posiada 25 tysięcy obiektów: detale architektoniczne, plany, mapy, rysunki, szkice, modele, fotografie i zabytki rzemiosła. Znajdują się tu romański Tympanon Jaksy z opactwa na Ołbinie oraz najstarszy zachowany na ziemiach polskich witraż z XII/XIII w. Prezentowane są wystawy stałe: architektury wczesnego średniowiecza Wrocławia, architektonicznego rzemiosła artystycznego od XII do XX w. i rozwoju urbanistycznego Wrocławia.

[mapsmarker marker=”40″]

Dodaj komentarz