Wrocław – Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (dawny kościół św. Barbary)

Kategoria: Stare Miasto


Gotycki kościół św. Barbary powstał w XV w. na miejscu kaplicy cmentarnej z XIII w. Od 1526 r. w rękach ewangelików, w latach 1741-1920 kościół garnizonowy. Zniszczony w 1945 r. w 70 %, z utratą wyposażenia i średniowiecznych polichromii. Odbudowany w latach 1959-62 wg projektu T. Broniewskiego i E. Małachowicza, w 1963 r. przekazany Kościołowi prawosławnemu jako katedra diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Elewację odrestaurowano w latach 1963-65, w 1985 r. ukończono remont wież.

Warto zobaczyć:

Ceglany, trójnawowy o długości 32,7 i szerokości 24,6 m. Od strony zachodniej dwie wieże o kwadratowej podstawie, jedna z nich nie dokończona, nie przewyższa wysokością murów kościoła. Rzadki sposób konstrukcji prezbiterium z przyporami wewnątrz. Sklepienia krzyżowo-żebrowe, w zakrystii sieciowe. Portal południowy z rzeźbą św. Barbary z 2. poł. XV w., na murach zewnętrznych liczne epitafia z XVI-XVIII w.
Wewnątrz dwa ikonostasy: przed ołtarzem głównym – współczesny (z ikonami autorstwa Jerzego Nowosielskiego, Adama Stalony-Dobrzańskiego i Sotirisa Adamopulosa), przed ołtarzem bocznym – pochodzący z rozebranej w 1938 r. cerkwi św. Mikołaja w Sosnowcu. Wnętrze zdobią freski wykonane pod kierunkiem Jerzego Nowosielskiego. Zachowane resztki oryginalnego wyposażenia trafiły do muzeów we Wrocławiu i Warszawie.
Za kościołem, pod nr 40 barokowa kamienica z 1690 r. z manierystyczną fasadą. Wschodnia elewacja jest dawnym murem cmentarza św. Barbary, stąd znajdujące się na niej epitafia. Obecnie siedziba ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej kościoła prawosławnego.


[mapsmarker marker=”45″]

Dodaj komentarz