Wrocisławice

Kategoria: Gmina Środa Śląska, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Środa Śląska.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Wawrzyńca z poł. XVI w., przebudowany w 1615 r. i w 2. poł. XIX w. Jednonawowy z wieżą od zachodu, wieża powyżej nawy drewniana. Wewnątrz barokowy ołtarz główny z obrazem św. Wawrzyńca i rzeźbami 2 świętych z pocz. XVIII w. Również barokowe z XVIII w.: fragment ołtarza bocznego, ambona, chór muzyczny, prospekt organowy, balaski, konfesjonał i ławki drewniane oraz marmurowa chrzcielnica.
Dwór i willa z XIX w.

Dodaj komentarz