Wola

Kategoria: Gmina Miedźna, Równina Pszczyńska


Wieś w gminie Miedźna. Wola jest jedną z najludniejszych wsi w Polsce (8500 mieszkańców). Największym ośrodkiem przemysłowym na terenie Woli była Kopalnia Węgla Kamiennego Czeczott, od 1 lipca 2000 r. w związku z restrukturyzacją został przyłączona do Kopalni Węgla Piast i funkcjonuje jako Ruch II. Kopalnia nie wydobywa już węgla jest w stanie likwidacji organizacyjnej i technicznej. W Woli znajdowała się osobowa stacja kolejowa z dworcem i dwoma peronami, z której nie odjechał żaden pociąg; obecnie budynek dworca mieści punkty handlowo usługowe, tory, trakcje, wiaty oraz chodnik będący nawierzchnią peronów rozebrano.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Urbana. W 1855 r. położono kamień węgielny pod kaplicę cmentarną, budowę ukończono w 1856 r. Kaplica została poświęcona jako kościół filialny 16.09.1861 r. przez bpa Adriana Włodarskiego z Wrocławia. Parafia została wyodrębniona z parafii św. Klemensa w Miedźnej w 1870 r. Jednonawowy kościół o sklepieniu krzyżowo-kolebkowym, absyda sklepiona konchowo, dach siodłowy z sygnaturką barokową. Wieża została dobudowana w latach 1948-50 przez ks. Steuera.
Współczesny kościół MB Piekarskiej.

Dodaj komentarz