Wójtowice

Kategoria: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Góry Bystrzyckie

Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona w Górach Bystrzyckich. Wzmiankowana w 1357 r., należała do bystrzyckiego wójta, stąd nazwa. W XV w. kupił ją król czeski Jerzy z Podiebradów i aż do XIX w. stanowiła królewszczyznę. Pod koniec XIX w. rozwój turystyki. Po wojnie częściowo wyludniona.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marii Magdaleny, pierwotny z 1566 r. zniszczony przez żołnierzy cesarskich w 1634 r., obecny klasycystyczny z 1822 r., wzorowany na projektach K. Schinkla. Kolumnada i balkony w nawach bocznych, wyposażenie z lat budowy. Obok barokowy krzyż z XVIII w.

Kalwaria, ufundowana przez F. Prause, obok kaplicy z 1862 r., powiększonej w 1877 r., która się nie zachowała.

Dodaj komentarz