Wojska

Kategoria: Gmina Tworóg, Równina Opolska


Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi pochodzi od polskiej nazwy określającej wojsko i oznaczała osadę o charakterze militarnym, w której stacjonowali wojowie-rycerze. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Woysca. Wojska powstała w XIII w., wzmiankowano ją w 1283 r., jest obok Połomi i Świniowic jedną z trzech najstarszych wsi w gminie. W poł. XV w. należała do rycerza Boznikala Zworskiego, a następnie do Piotra Kokorsy. Obszar ten był objęty II i III powstaniem śląskim. W czasie plebiscytu większość mieszkańców głosowała za przyłączeniem do Polski, mimo to nie weszła ona w skład II Rzeczypospolitej. Po dojściu do władzy narodowych socjalistów od 1936 r. nazwę miejscowości zmieniono na całkowicie niemiecką Hubertusgrund.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół Najświętszego Serca PJ z 1934 r.

Dodaj komentarz