Wiśnicze

Kategoria: Garb Chełmu, Gmina Wielowieś


Wieś w gminie Wielowieś.

Warto zobaczyć:

Kościół Św. Trójcy z 1585 r.
Dwór z 1891 r., otoczony niewielkim parkiem angielskim (0,5 ha). Obecnie własność prywatna.
Dawny klasztor Sercanek, obecnie część DPS.
Kaplica MB Bolesnej w Goju. Drewniana kaplica istniała tu już w 1644 r. Obecna murowana powstała w 1765 r. dzięki staraniom ks. Ignacy Wesseli. W XVIII w. zaczęto organizować tu coroczne pielgrzymki ze Świbia i Wiśnicza.

Dodaj komentarz