Wiry

Kategoria: Gmina Marcinowice, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Marcinowice. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1193 r. , 9 kwietnia papież Celestyn III potwierdzał Augustianom z wrocławskiego Piasku ich własności. Jedną z osad były Viuri. W 1205 r. zgodnie prawem niemieckim, który wprowadził Henryk I Brodaty we wsi wprowadzono urząd wójta. Duże zniszczenia w czasie wojny trzydziestoletniej, m.in. zniszczenie klasztoru augustianów, do którego wieś należała do sekularyzacji w 1810 r. Odbudowa trwała do 1648 r. W 1825 r. we wsi były 72 domy, sołectwo, kościół, szkoła, cegielnia i browar. Mieszkańcy hodowali owce i bydło oraz trudnili się tkactwem. W 1922 r. wieś należała do H. Rossdeutschera. W 1959 r. odkryto złoża magnezytu, na bazie którego uruchomiono w latach 60. XX w. kopalnię głębinową. Obecnie zakład znacząco zmniejszył produkcję. Złoża mają długość ok. 4,5 km i ciągną się w kierunku zachodnim. Magnezytom towarzyszą rzadkie minerały szlachetne. Na hałdach, gdzie gromadzony jest materiał płonny można znaleźć liczne chryzoprazy i chryzotyle. Magnezyt jest przerabiany w zakładach w Świdnicy
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała Archanioła z pocz. XVI w., powstał na miejscu pierwotnego z XIII w., przebudowany w XVII w., rozbudowany w 1906 r. Jednonawowy z prostokątną zakrystią, kwadratową wieżą z krenelażem i iglicowym hełmem i ośmioboczną sygnaturką z prześwitem. Wnętrze w stylu późnobarokowo-rokokowym, ołtarze z XVIII w. Krzyże pojednania w szczytach transeptu. Wewnątrz późnobarokowo–rokokowe wyposażenie, ołtarze z XVIII w., ambona z XVII w, chrzcielnica z tego okresu, figury i obrazy z XVIII i XIX w. Kościół otoczony jest kamiennym murem z XVII w. W otoczeniu lapidarium pozostałe po dawnym cmentarzu.
Ruiny pałacu barokowego z 1. poł. XVII w., przebudowanego w 1778 r. Należał do Augustianów. Obok zdziczały park krajobrazowy z 2. poł. XIX w.
XIX-wieczny wiatrak, przebudowany na cele mieszkalne, położony przy drodze do wsi Tąpadła.
Dwie kapliczki domkowe z pocz. XIX w.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz